HomeRegionaal Autisme Centrum › Arbeidstoeleiding en arbeidsbegeleiding.
Zoom:

Arbeidstoeleiding en arbeidsbegeleiding.

Doel:

Een duurzame relatie met een werkgever en/of participeren in werk/dagbesteding.


Werkwijze:

Dirigentmodel.

Deze methode is geschikt voor zowel groepsaanpak als individuele aanpak. Tijdens de uitvoering van dit plan werken we samen met de klantbegeleiders van de gemeente / betrokken consulenten van de gemeente en alle andere belanghebbende betrokkenen rondom de klant.Locatie (-s) waar u terecht kunt:

Werkplein Helmond
Bezoekadres: Churchilllaan 109, Helmond
Postadres: Europaweg 97, 5707 CL Helmond

Route / kaart
Doelgroep


- Voor iedereen - van 15 tot 65 jaar


Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- mensen met psychosociale problemen
Gegevens ingevoerd: 13-8-2015 16:01:30

Extra informatie over deelnemers


Niet geschikt of bestemd voor mensen met de volgende beperkingen:
- actuele drankverslaving
- actuele drugsverslaving

Aangeboden door:

Regionaal Autisme Centrum


Bezoekadres: Europaweg 97 Helmond
Postadres: Europaweg 97, 5707 CL Helmond
Telefoonnummer: 0492-792979
E-mail: clientbureau@regionaalautismecentrum.nl
Website: www.regionaalautismecentrum.nl

Route / kaart:Organisatie Type
Re-integratiebedrijven


Doelstelling of kernactiviteit:
Autismewerk.nl is onderdeel van het Regionaal Autisme Centrum en is gespecialiseerd in arbeidstoeleiding, -re-integratie en –begeleiding en jobcoaching van mensen met autisme.


Belangrijkste doelgroepen:
Mensen waarbij een autisme gerelateerde aanpak nodig is om het gewenste resultaat te bereiken. Bijvoorbeeld mensen met autisme, niet aangeboren hersenletsel, verstandelijke beperking, ADHD en andere psychiatrische problematiek.


Soorten diensten of activiteiten:
Arbeidstoeleiding staat meestal niet op zichzelf. Het is vaak onderdeel van een totaalpakket waarin ook diagnostiek/behandeling en/of begeleiding kan worden geboden. Deze onderdelen kunnen vanuit het Regionaal Autisme Centrum worden geboden. Autismewerk.nl is niet alleen een jobcoachbedrijf maar ook een erkend reïntegratiebedrijf. Dankzij de samenwerking tussen de diverse onderdelen binnen het Regionaal Autisme Centrum, kan er pervasieve hulpverlening geboden worden op alle levensgebieden vanuit de visie 1-client-1-plan, waarbij de cliënt zoveel als mogelijk zelf de regie voert.