HomeRijksoverheid.nl › Familie, jeugd en gezin
Zoom:

Familie, jeugd en gezin

Doel:

Kinderen en jongeren moeten kansen krijgen om zich goed te ontwikkelen. Zodat ze hun talenten kunnen ontwikkelen. Of gewoon plezier kunnen hebben. Zodra kinderen in de knel raken of ouders hulp nodig hebben, is er zorg, bescherming en financiële steun.

Meer informatie:


Werkwijze:

Overzicht van onderwerpen

Aangifte geboorte en naamskeuze kind

Adoptie

Curatele, bewind en mentorschap

Draagmoederschap

Eergerelateerd geweld

Erkenning kind

Huiselijk geweld

Huwelijksdwang

Inkomensafhankelijke combinatiekorting

Internationale kinderontvoering

Jeugdbescherming

Jeugdhulp

Kinderbijslag

Kindermishandeling

Kinderopvang

Kinderopvangtoeslag

Kindgebonden budget

LHBTI-emancipatie

Nederlandse nationaliteit

Ouderenmishandeling

Ouderlijk gezag en voogdij

Overlijden en erven

Pleegzorg en gezinshuis

Scheiden

Trouwen, samenlevingscontract en geregistreerd partnerschapDoelgroep


- vanaf 14 jaar
Gegevens ingevoerd: 3-5-2017 11:55:53

Rijksoverheid.nl

Telefoonnummer: 1400

Website: www.Rijksoverheid.nl


Doelstelling of kernactiviteit:
Op Rijksoverheid.nl informeren ministeries u over wetten en regels van het Rijk.

>Soorten diensten of activiteiten:
De website Rijksoverheid.nl is de gezamenlijke website van de 11 ministeries. Ministeries houden zich onder andere bezig met wetsvoorstellen, regels en beleidsplannen maken. Op Rijksoverheid.nl informeren we u hierover. Wij kondigen bijvoorbeeld aan als een belangrijk wetsvoorstel naar de Tweede Kamer is gestuurd. En als de wet is aangenomen, leggen we op Rijksoverheid.nl uit wat de wet voor u betekent.