HomeRijksoverheid.nl › Gezondheid en zorg
Zoom:

Gezondheid en zorg

Doel:

Solidariteit tussen jong en oud, gezond en ziek. Iedereen heeft recht op goede en veilige zorg. De overheid zet zich in voor een gezond Nederland. Daarbij staan kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg voorop.

Meer informatie:


Werkwijze:

Overzicht van onderwerpen

Abortus

Alcohol

Antibioticaresistentie

Asbest

Bevolkingsonderzoek

Biotechnologie

Cosmetische ingrepen

Dementie

Drinkwater

Drugs

E-health (digitale zorg)

Eenzaamheid

Eerstelijnszorg

Fouten en fraude in de zorg

Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

Gezondheid en preventie

Infectieziekten

Jeugdhulp

Kwaliteit van de zorg

Legionella

Levenseinde en euthanasie

Luchtkwaliteit

Mantelzorg

Medicijnen

Medische hulpmiddelen

Nanotechnologie

Orgaandonatie en weefseldonatie

Ouderenmishandeling

Overgewicht

Patiëntenrecht en cliëntenrecht

Personeel in de zorg

Pleegzorg en gezinshuis

Prestaties belonen in ziekenhuizen

Rechten van mensen met een handicap

Regeldruk in de zorg

Roken

Seniorenwoningen

Soa's en seksualiteit

Straling

Vaccinaties

Verpleeghuizen en zorginstellingen

Voeding

Zorg en ondersteuning thuis

Zorgtoeslag

Zorgverlof

Zorgverzekering

Zwangerschap en geboorteDoelgroep


- Voor iedereen - vanaf 14 jaar
Gegevens ingevoerd: 3-5-2017 11:59:24

Aangeboden door:

Rijksoverheid.nl


Telefoonnummer: 1400
Website: Rijksoverheid.nl


Organisatie Type
Overheid en semi-overheid


Doelstelling of kernactiviteit:
Op Rijksoverheid.nl informeren ministeries u over wetten en regels van het Rijk.


Soorten diensten of activiteiten:
De website Rijksoverheid.nl is de gezamenlijke website van de 11 ministeries. Ministeries houden zich onder andere bezig met wetsvoorstellen, regels en beleidsplannen maken. Op Rijksoverheid.nl informeren we u hierover. Wij kondigen bijvoorbeeld aan als een belangrijk wetsvoorstel naar de Tweede Kamer is gestuurd. En als de wet is aangenomen, leggen we op Rijksoverheid.nl uit wat de wet voor u betekent.