HomeRijksoverheid.nl › Immigratie, integratie en inburgering
Zoom:

Immigratie, integratie en inburgering

Doel:

Nederland kent een streng maar rechtvaardig vreemdelingenbeleid. Elk verzoek om toelating wordt zorgvuldig afgewogen. Wie een verblijfsvergunning krijgt, moet inburgeren in de Nederlandse samenleving. Dat betekent allereerst de taal spreken en op de hoogte zijn van de Nederlandse samenleving.

Meer informatie:


Werkwijze:

Overzicht van onderwerpen

Asielbeleid

Discriminatie

Eergerelateerd geweld

Immigratie

Nieuw in Nederland

Remigratie

Terugkeer vreemdelingen

Visum

Vluchtelingen: werk en integratieDoelgroep


- Voor iedereen - vanaf 14 jaar
Gegevens ingevoerd: 3-5-2017 12:01:56

Aangeboden door:

Rijksoverheid.nl


Telefoonnummer: 1400
Website: Rijksoverheid.nl


Organisatie Type
Overheid en semi-overheid


Doelstelling of kernactiviteit:
Op Rijksoverheid.nl informeren ministeries u over wetten en regels van het Rijk.


Soorten diensten of activiteiten:
De website Rijksoverheid.nl is de gezamenlijke website van de 11 ministeries. Ministeries houden zich onder andere bezig met wetsvoorstellen, regels en beleidsplannen maken. Op Rijksoverheid.nl informeren we u hierover. Wij kondigen bijvoorbeeld aan als een belangrijk wetsvoorstel naar de Tweede Kamer is gestuurd. En als de wet is aangenomen, leggen we op Rijksoverheid.nl uit wat de wet voor u betekent.