Logo digitale-sociale-kaart.nl
Logo Financieel Paspoort
Logo voorzieningen.nl
HomeRijksoverheid.nl › Onderwijs
Zoom:

Onderwijs

Doel

Toegankelijk en goed onderwijs is onmisbaar in onze maatschappij. Investeren in kennis is investeren in de toekomst. De overheid spant zich daarvoor in. Scholen krijgen daarbij zoveel mogelijk vrijheid. Via het wetenschapsbeleid stimuleert de overheid prestatie en vernieuwing.

Toelichting

Overzicht van onderwerpen op website van de overheid:

 • Basisonderwijs
 • Eindexamens
 • Excellente scholen
 • Financiering onderwijs
 • Hoger onderwijs
 • Laaggeletterdheid
 • Leerlingendaling
 • Leerplicht
 • Middelbaar beroepsonderwijs (MBO)
 • Onderwijs 2032
 • Onderwijs en internationalisering
 • Openheid over kwaliteit onderwijs
 • Passend onderwijs
 • Schooltijden en onderwijstijd
 • Schoolvakanties
 • Studiefinanciering
 • Taal en rekenen op school
 • Talent op school
 • Toelating voortgezet onderwijs 
 • Veilig leren en werken in het onderwijs
 • Voorschoolse en vroegschoolse educatie
 • Voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo)
 • Voortgezet onderwijs
 • Voortijdig schoolverlaten (vsv)
 • Vrijheid van onderwijs
 • Werken in het onderwijs
 • Wetenschap

Meer informatieDoelgroep

 • vanaf 14 jaar


Laatste wijziging: 02-11-2023 11:47:40

Rijksoverheid.nl

Telefoonnummer: 1400

Website: www.Rijksoverheid.nl


Doelstelling of kernactiviteit:
Op Rijksoverheid.nl informeren ministeries u over wetten en regels van het Rijk.