HomeRijksoverheid.nl › Onderwijs en wetenschap
Zoom:

Onderwijs en wetenschap

Doel:

Toegankelijk en goed onderwijs is onmisbaar in onze maatschappij. Investeren in kennis is investeren in de toekomst. De overheid spant zich daarvoor in. Scholen krijgen daarbij zoveel mogelijk vrijheid. Via het wetenschapsbeleid stimuleert de overheid prestatie en vernieuwing.

Meer informatie:


Werkwijze:

Overzicht van onderwerpen

Basisonderwijs

Eindexamens

Excellente scholen

Financiering onderwijs

Hoger onderwijs

Laaggeletterdheid

Leerlingendaling

Leerplicht

Middelbaar beroepsonderwijs (MBO)

Onderwijs 2032

Onderwijs en internationalisering

Openheid over kwaliteit onderwijs

Passend onderwijs

Schooltijden en onderwijstijd

Schoolvakanties

Studiefinanciering

Taal en rekenen op school

Talent op school

Toelating voortgezet onderwijs

Tweede Wereldoorlog

Veilig leren en werken in het onderwijs

Voorschoolse en vroegschoolse educatie

Voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo)

Voortgezet onderwijs

Voortijdig schoolverlaten (vsv)

Vrijheid van onderwijs

Werken in het onderwijs

WetenschapDoelgroep


- vanaf 14 jaar
Gegevens ingevoerd: 3-5-2017 12:04:32

Rijksoverheid.nl

Telefoonnummer: 1400

Website: www.Rijksoverheid.nl


Doelstelling of kernactiviteit:
Op Rijksoverheid.nl informeren ministeries u over wetten en regels van het Rijk.

>Soorten diensten of activiteiten:
De website Rijksoverheid.nl is de gezamenlijke website van de 11 ministeries. Ministeries houden zich onder andere bezig met wetsvoorstellen, regels en beleidsplannen maken. Op Rijksoverheid.nl informeren we u hierover. Wij kondigen bijvoorbeeld aan als een belangrijk wetsvoorstel naar de Tweede Kamer is gestuurd. En als de wet is aangenomen, leggen we op Rijksoverheid.nl uit wat de wet voor u betekent.