Logo digitale-sociale-kaart.nl
HomeRijksoverheid.nl › Overzicht belastingen, uitkeringen en toeslagen
Zoom:

Overzicht belastingen, uitkeringen en toeslagen

Doel

Nederland is een welvarend land. Maar soms heeft iemand een steun in de rug nodig. Mensen zonder inkomen krijgen een uitkering. Ook bestaan er bijdragen in de kosten van zorg, huur en kinderopvang. De overheid geeft subsidies aan bijvoorbeeld ondernemers en woningbezitters.

Toelichting

Overzicht van onderwerpen op de website van de overheid:

 • Algemene nabestaandenwet (Anw)
 • AOW Arbeidsongeschikt na ziekte (WIA)
 • Bijstand Bijstand voor zelfstandigen (Bbz)
 • Europese subsidies
 • Huurtoeslag
 • Inkomensafhankelijke combinatiekorting
 • Internationale sociale zekerheid
 • Kinderbijslag
 • Kinderopvangtoeslag
 • Kindgebonden budget
 • Landbouw en tuinbouw
 • Participatiewet
 • Re-integratie
 • Subsidies voor ontwikkelingssamenwerking
 • Uitkering meenemen naar buitenland
 • Uitkering oudere werklozen (IOAW, IOW, IOAZ)
 • Visserij
 • Wajong
 • Werkloosheid
 • WW-uitkering
 • Ziektewetuitkering
 • Zorgtoeslag

Meer informatieDoelgroep

 • vanaf 14 jaar


Laatste wijziging: 02-11-2023 11:38:00

Rijksoverheid.nl

Telefoonnummer: 1400

Website: www.Rijksoverheid.nl


Doelstelling of kernactiviteit:
Op Rijksoverheid.nl informeren ministeries u over wetten en regels van het Rijk.