HomeRijksoverheid.nl › Werk en loopbaan
Zoom:

Werk en loopbaan

Doel:

Werken, werken aan de eigen loopbaan en blijven leren. Als betaald werken nog niet kan, moeten mensen leren om dat wel te bereiken. De overheid werkt aan een sociaal en economisch sterk Nederland met werk en bestaanszekerheid voor iedereen.

Meer informatie:


Werkwijze:

Overzicht van onderwerpen

Aanpak schijnconstructies

Adoptieverlof en pleegzorgverlof

Arbeidsomstandigheden

Arbeidsovereenkomst en cao

Bijstand voor zelfstandigen (Bbz)

Calamiteitenverlof en kort verzuimverlof

Dienstverlening aan huis

Gelijke behandeling op het werk

Jongeren en werk

Kraamverlof en partnerverlof

Minimumloon

Nieuw in Nederland

Ondernemingsraad

Ontslag

Ouderschapsverlof

Pensioen

Re-integratie

Straling

Vakantiedagen en vakantiegeld

Verlofregelingen

Vluchtelingen: werk en integratie

Vrouwenemancipatie (gendergelijkheid)

Werken met arbeidsbeperking

Werkloosheid

Werktijden

WW-uitkering

Zelfstandigen zonder personeel (zzp)

Ziekteverzuim van het werk

Zorgverlof

Zwangerschapsverlof en bevallingsverlofDoelgroep


- Voor iedereen - van 16 tot 6 jaar
Gegevens ingevoerd: 3-5-2017 12:09:13

Aangeboden door:

Rijksoverheid.nl


Telefoonnummer: 1400
Website: Rijksoverheid.nl


Organisatie Type
Overheid en semi-overheid


Doelstelling of kernactiviteit:
Op Rijksoverheid.nl informeren ministeries u over wetten en regels van het Rijk.


Soorten diensten of activiteiten:
De website Rijksoverheid.nl is de gezamenlijke website van de 11 ministeries. Ministeries houden zich onder andere bezig met wetsvoorstellen, regels en beleidsplannen maken. Op Rijksoverheid.nl informeren we u hierover. Wij kondigen bijvoorbeeld aan als een belangrijk wetsvoorstel naar de Tweede Kamer is gestuurd. En als de wet is aangenomen, leggen we op Rijksoverheid.nl uit wat de wet voor u betekent.