HomeRijksoverheid.nl › Zorg en ondersteuning thuis
Zoom:

Zorg en ondersteuning thuis

Doel:

Ouderen en mensen met een beperking willen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Als zij meer gezondheidsklachten krijgen, kunnen aangepaste woningen, zorg of ondersteuning thuis nodig zijn. Afhankelijk van de persoonlijke situatie, kan deze zorg aangevraagd worden bij de gemeente of via de wijkverpleegkundige. Heeft iemand 24 uur per dag zorg of toezicht nodig? Dan is onder voorwaarden intensieve zorg thuis mogelijk.

Meer informatie:


Werkwijze:

Vraag en antwoord

Hoe krijg ik verpleging en verzorging thuis (wijkverpleging)?

Betaal ik een eigen bijdrage voor ondersteuning uit de Wmo?

Welke hulp kan ik thuis krijgen van de gemeente vanuit de Wmo?Doelgroep


- Voor iedereen - vanaf 14 jaar


Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- ouderen
- mensen met een lichamelijke beperking
- mensen met een verstandelijke beperking
- mensen met psychosociale problemen
Gegevens ingevoerd: 3-5-2017 12:12:23

Aangeboden door:

Rijksoverheid.nl


Telefoonnummer: 1400
Website: Rijksoverheid.nl


Organisatie Type
Overheid en semi-overheid


Doelstelling of kernactiviteit:
Op Rijksoverheid.nl informeren ministeries u over wetten en regels van het Rijk.


Soorten diensten of activiteiten:
De website Rijksoverheid.nl is de gezamenlijke website van de 11 ministeries. Ministeries houden zich onder andere bezig met wetsvoorstellen, regels en beleidsplannen maken. Op Rijksoverheid.nl informeren we u hierover. Wij kondigen bijvoorbeeld aan als een belangrijk wetsvoorstel naar de Tweede Kamer is gestuurd. En als de wet is aangenomen, leggen we op Rijksoverheid.nl uit wat de wet voor u betekent.