HomeRIOzorg Leiden › Behandelaanbod
Zoom:

Behandelaanbod

Doel:

Vanaf het moment dat een kind naar school gaat komt zijn of haar ontwikkeling in een stroomversnelling: uw kind leert onder andere lezen, rekenen, logisch nadenken en met andere kinderen omgaan. Soms kan het zijn dat kinderen zich minder snel ontwikkelen of dat de ontwikkeling stagneert. Als u zich zorgen gaat maken over de ontwikkeling van uw kind, komt RIOzorg in beeld. Wij zorgen er samen met u voor dat uw kind met meer plezier en zelfvertrouwen door het leven gaat.


Werkwijze:

Psycho-educatie

Iedere behandeling, ongeacht het probleem, wordt met psychoeducatie gestart. Wij proberen

tijdens deze behandeling een antwoord te geven op vragen over de diagnose en onzekerheden bij uw kind weg te halen.

Cognitieve gedragstherapie

Binnen cognitieve gedragstherapie staat anders denken en het veranderen van gedrag centraal. Tijdens de therapie (individueel en groepsgewijs) gaan wij nieuwe ideeën uitproberen en experimenteren met nieuw gedrag. Het kind leert problematisch gedrag af, nare gevoelens onder controle te houden en problemen op te lossen.

EMDR

Als uw kind een traumatische ervaring heeft meegemaakt kan EMDR helpen. De therapeut vraagt uw kind de traumatische gebeurtenis opnieuw voor de geest te halen. Door het kind af te leiden met bewegingen of geluiden verliest de herinnering aan kracht en lading. Het kind denkt voortaan op een andere manier terug aan deze gebeurtenis.

Medicatie

Soms is het nodig (tijdelijk) medicijnen voor te schrijven. Onze artsen nemen graag de tijd om dit met u te bespreken en uw vragen te beantwoorden. Wij geven nooit medicatie zonder psycho-educatie en begeleiding.

Sociale vaardigheidstraining

Deze training is voor kinderen die de sociale vaardigheden onvoldoende in huis hebben of te weinig toepassen. Het doel van de training is het probleemoplossend vermogen van de kinderen te vergroten, waardoor de kinderen meer grip op de eigen situatie krijgen en hun zelfvertrouwen en

zelfwaardering groeit.

Braingame Brian

Bij sommige kinderen zijn de cognitieve vaardigheden (mate waarin iemand in staat is kennis en informatie op te nemen en te verwerken) minder goed ontwikkeld. Het computerspel Braingame Brian traint de concentratie, flexibiliteit, remfunctie en het werkgeheugen. RIOzorg begeleidt uw kind, maar het spel wordt thuis gespeeld.

Het behandelaanbod van RIOzorg

ADHD: iemand met ADHD vertoont vaak gedrag dat niet past bij de leeftijd en ontwikkeling. Ze zijn druk, snel afgeleid en doen dingen zonder na te denken.

Autisme: een kind met autisme verwerkt informatie anders dan andere kinderen. Dit is vooral terug te zien in de wijze waarop ze op anderen reageren.

Gedragsproblemen: er is sprake van een gedragsprobleem als een kind voortdurend ongewenst lastig gedrag vertoont, waardoor het kind nauwelijks corrigeerbaar is.

Angst: wanneer angst niet reëel is en deze de ontwikkeling van het kind in de weg staat kan er sprake zijn van een angststoornis.

Dwang: als een kind telkens terugkerende angstige gedachten heeft dan kun je spreken van dwanggedachten.

Trauma: een trauma is een schokkende, ingrijpende gebeurtenis waarop met intense angst, hulpeloosheid of afschuw wordt gereageerd. Kinderen kunnen een trauma steeds herbeleven. Dit kan gepaard gaan met heftige lichamelijke reacties.

Tics: een kind heeft een tic als het last heeft van een plotselinge steeds terugkerende beweging die zich op een niet-ritmische manier herhaalt. Dit wordt een motorische tic genoemd.

Somberheid: we kunnen spreken van somberheid als een depressieve stemmingsstoornis wanneer de klachten ernstig zijn, vaak voorkomen op verschillende levensgebieden en langere tijd aanhouden.Contactpersoon:
Naam: Kimberley Steenbeek
Telefoonnummer: 06-868 224 11
E-mail: k.steenbeek@riozorg.nl


Doelgroep


- voor alle leeftijdenGegevens ingevoerd: 19-4-2022 11:21:52
Laatste wijziging: 19-4-2022 11:21:52

RIOzorg Leiden

Bezoekadres:
Kanaalpark 157
Leiden

Postadres:
Kanaalpark 157
2321 JW Leiden

Telefoonnummer: 026 820 02 08

Telefoonnummer: 026 820 02 53

E-mailadres: info@riozorg.nl

Website: www.riozorg.nl


Doelstelling of kernactiviteit: RIOzorg is een kinder-en jeugd GGZ-instelling die kinderen tussen de 4 en 18 jaar onderzoekt/behandelt bij signalen die wijzen op een stoornis en/of ontwikkelingsprobleem zoals bijvoorbeeld ADHD, autisme, gedragsproblemen, angst, trauma, tics en somberheid.

Belangrijkste doelgroepen: Kinderen tussen de 4 en 18 jaar waarbij het vermoeden speelt van een stoornis en/of ontwikkelingsprobleem zoals bijvoorbeeld ADHD, autisme, gedragsproblemen, angst, trauma, tics en somberheid.

Route / kaart:Doelstelling of kernactiviteit:
RIOzorg is een kinder-en jeugd GGZ-instelling die kinderen tussen de 4 en 18 jaar onderzoekt/behandelt bij signalen die wijzen op een stoornis en/of ontwikkelingsprobleem zoals bijvoorbeeld ADHD, autisme, gedragsproblemen, angst, trauma, tics en somberheid.


Belangrijkste doelgroepen:
Kinderen tussen de 4 en 18 jaar waarbij het vermoeden speelt van een stoornis en/of ontwikkelingsprobleem zoals bijvoorbeeld ADHD, autisme, gedragsproblemen, angst, trauma, tics en somberheid.


Soorten diensten of activiteiten:
Onderzoek en behandeling (psycho educatie, cognitieve gedragstherapie, sociale vaardigheidstraining, EMDR en medicatie.


Contactpersoon:
Kimberley Steenbeek
E-mail: k.steenbeek@riozorg.nl
Telefoonnummer: 06-868 224 11