HomeRode Kruis › Hulp in Nederland
Zoom:

Hulp in Nederland

Doel:

In Nederland verlenen wij sociale hulp en noodhulp. Sociale hulp voor die mensen die het meest kwetsbaar zijn, bijvoorbeeld door ziekte, een handicap of een sociaal isolement. Maar ook noodhulp voor mensen die zich ineens in een kwetsbare positie bevinden door een ramp of calamiteit.

Meer informatie:


Werkwijze:

* EHBO

Eerste hulp door iedereen, voor iedereen. Dat is onze ambitie. Met het brengen van Eerste Hulp kennis willen wij voorkomen dat mensen in een kwetsbare positie terechtkomen. Zorg dat je weet wat je moet doen als jou of een ander iets overkomt! Tijdens evenementen staan onze Eerste Hulp vrijwilligers klaar om te helpen.

* Noodhulp

De crash van Turkish Airlines vlucht 1951 bij Schiphol, de bosbranden bij Schoorl en de schietpartij in Alphen aan den Rijn zijn voorbeelden van situaties waarbij vrijwilligers van het Rode Kruis zijn ingezet. Bij dergelijke rampen en calamiteiten bieden wij extra ondersteuning aan de hulpdiensten, we registeren betrokkenen en we vangen hen op en we informeren familie en/of vrienden van getroffenen.

* Zelfredzamer door sociale hulpactiviteiten

Nieuw binnen onze strategie ‘op weg naar 2020’ is om onze sociale hulpactiviteiten meer te richten op het zelfredzamer maken van mensen en hen voor te bereiden op noodsituaties. De komende periode wordt onderzocht welke activiteiten we hiervoor het beste kunnen aanbieden. Daarnaast onderzoeken we samen met de lokale afdelingen en districten d.m.v. de workshop ‘Activiteitenscreener’ hoe we onze bestaande activiteiten kunnen aanpassen zodat ze meer op zelfredzaamheid van onze hulpvragers gericht zijn. Zo kunnen de afdelingen en districten zelf handen en voeten geven aan het versterken van de zelfredzaamheid in hun omgeving.

Wat kunt u doen in Nederland?

Het Rode Kruis is erg geholpen met vrijwilligers die sociale hulpactiviteiten willen uitvoeren of ontwikkelen die passen binnen deze nieuwe strategie. We hebben onderstaand al een paar voorbeelden van activiteiten, die mogelijk bij uw afdeling ook aangeboden worden:

· De telefooncirkel

De telefooncirkel is een duidelijke vorm van een netwerk dat elkaar in de gaten houdt. Door elkaar regelmatig even te bellen, checken we of het goed met iedereen gaat. En neemt iemand de telefoon niet op, kunnen we meteen in actie komen. Een veilig gevoel.

· Huisbezoek

Door achter de voordeur te komen van kwetsbare mensen kunnen we o.a. veiligheidsrisico’s inventariseren, in kaart brengen waar behoefte aan is en kunnen we mensen in contact brengen met andere mensen en organisaties.

· Cursus netwerken

Juist in tijden van nood kan een sterk netwerk van belang zijn. Sommige mensen hebben niemand om op terug te vallen in nood of vinden het moeilijk om contact te leggen met andere mensen. De cursus geeft mensen inzicht in hun eigen netwerk, het belang daarvan en biedt handvatten om het netwerk te versterken.Doelgroep


- Voor iedereen - vanaf 18 jaar


Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- volwassenen
- ouderen
- mensen met psychosociale problemen
- dak- en thuislozen
Gegevens ingevoerd: 19-12-2005 19:37:17
Laatste wijziging: 5-1-2013 21:21:57

Aangeboden door:

Rode Kruis


Bezoekadres: Leeghwaterplein 27 Den Haag
Postadres: Postbus 28120, 2502 KC Den Haag
Telefoonnummer: 070-4455666
Faxnummer: 070-4455777
E-mail: info@redcross.nl
Website: www.rodekruis.nl

Route / kaart:Organisatie Type
Hulp- en zorgverlening


Doelstelling of kernactiviteit:
Doet een ramp of conflict zich voor, dan helpen we direct. Met meer dan 100 miljoen vrijwilligers wereldwijd is het Rode Kruis altijd ter plaatse. We starten levensreddende activiteiten en bieden onderdak, voedsel, schoon drinkwater en medische voorzieningen. Doel: zoveel mogelijk levens redden.


Soorten diensten of activiteiten:
Wereldwijd bieden we noodhulp aan slachtoffers van een ramp of gewapend conflict. In Nederland verlenen we Eerste Hulp en medische assistentie. We werken vanuit de overtuiging dat iedereen recht heeft op respect en waardigheid. En helpen mensen in de grootste nood als eerste. Hun geloof, nationaliteit, ras, afkomst of politieke mening speelt hierbij geen rol. Opgericht in 1867 maakt het Nederlandse Rode Kruis deel uit van het Internationale Rode Kruis.

Diensten van het Rode Kruis:1 Hulp in Nederland
2 Hulp Wereldwijd
3 Wat kunt u doen?
4 EHBO
5 3FM Serious Request