HomeRuFo › Actverings-reïntegratietraject
Zoom:

Actverings-reïntegratietraject

Doel:

De coach gaat met cliënt op zoek naar werk of een zg. activeringsstage bij een bedrijf of instelling, passend bij zijn/haar wensen, (on)mogelijkheden en toekomstplannen. Naast deze activiteit, en gebruik makend van de ervaring ín die activiteit, werkt de coach met de cliënt verder aan het wegnemen van eventuele belemmeringen.


Werkwijze:

De kernactiviteit van RUFO is reïntegratie en activering in individuele trajecten met vaak een (forse) zorgcomponent. Door de individuele maatwerkaanpak weten gemeenten ons te vinden voor cliënten met meervoudige problematiek. Voor ons zijn alle terreinen van iemands leven die belemmerend werken “des trajects”. We kiezen daarbij voor een aanpak die de vraag/problematiek/doelstelling van de cliënt volgt i.p.v. een cliënt die een programma volgt!Doelgroep


- Voor iedereen - van 16 tot 65 jaar


Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- herintredende vrouwen
- langdurig werkzoekenden
- vroegtijdige schoolverlaters
- arbeidsgehandicapten
- mensen met psychosociale problemen
- bijstandsgerechtigden
Gegevens ingevoerd: 8-12-2010 12:08:54
Laatste wijziging: 6-10-2014 11:04:13

Extra informatie over deelnemers


Motivatie voor deelname:
Gewenst

Aangeboden door:

RuFo


Bezoekadres: Emmasingel 48 a Weert
Postadres: Emmasingel 48 a, 6001 BD Weert
Telefoonnummer: 06-53715527
E-mail: info@tjeurutten.nl
Website: www.tjeurutten.nl

Route / kaart:Organisatie Type
Re-integratiebedrijven


Doelstelling of kernactiviteit:
Bevorderen van de zelfredzaamheid en de participatie van deelnemers


Belangrijkste doelgroepen:
Klanten sociale diensten en UWV


Soorten diensten of activiteiten:
Re-integratie
Schuldhulverlening
Participatie
Coaching
Bemiddeling/ jobfinding/ trajectbegeleiding
Activering