HomeRuischcoaching Recovery en Re-integratie › Begeleiding bij vroeg herstel en re-integratie
Zoom:

Begeleiding bij vroeg herstel en re-integratie

Doel:

Voor cliënten die recent uit een GGZ kliniek komen of op een andere wijze net gestopt zijn met het gebruik van middelen en/of verslavend gedrag.
Doel: mensen die in herstel zijn van verslaving begeleiden naar een plek in de maatschappij die past bij hun mogelijkheden en waarbij het doel is dat ze duurzaam in herstel zullen blijven.


Werkwijze:

Veel mensen willen graag aan de slag, nadat ze een behandeling hebben ondergaan. Ze hebben echter vaak geen realistisch zelfbeeld. Door een gebrek aan zelfinzicht en miscommunicatie ontstaan problemen die soms (te) hoog oplopen voor iemand in die vroege fase. Ruisch coaching & re-integratie helpt aan beide zijden het proces te verduidelijken, zodat er geanticipeerd kan worden en daardoor uitval voorkomen kan worden.

1. Hulp met dagstructuur en/of vrijwilligerswerk en begeleiding bij de verschillende levensgebieden die zijn aangetast door de ziekte verslaving: financieel, relationeel, sociaal, emotioneel, fysiek en spiritueel.

Door aandacht te besteden aan een goede dagstructuur, evenals aan de verschillende leefgebieden ontstaat er uiteindelijk weer een fundament. Een goed fundament is noodzakelijk voor een duurzaam resultaat. Het gaat om een organisch proces dat bij iedereen anders verloopt. Het succes is ook afhankelijk van de cliënt zelf. Als de cliënt serieus aandacht besteed aan het herstelproces, dan kan succes niet uitblijven. Een actieve houding is belangrijk. Er is geen herstel mogelijk zonder dat een verslaafde de ziekte accepteert en verantwoordelijkheid neemt voor het proces. De cliënt zal daarom liefdevol maar duidelijk geconfronteerd worden als hij/zij niet de juiste stappen neemt. Doordat onze coaches zelf geruime tijd in herstel zijn en de verschillende stadia en mechanismen kennen, kunnen zij effectief interveniëren en resultaatgericht werken.

2. Aandacht en inzicht over het acceptatieproces rondom de chronische ziekte met daarbij de obsessieve component is belangrijk. Zodra iemand gestopt is met een verslavend middel ontstaat vaak een andere vorm van obsessief gedrag. Op een goede manier regie krijgen over je eigen leven is een belangrijk onderdeel van de begeleiding.

Ruisch Recovery en Re-integratie gebruikt diverse technieken:

- Training Recovery en Werk

- Training Arbeidsmarktbewerking

- Individuele begeleiding gericht op de verschillende levensgebieden.

- Individuele begeleiding (arbeidsmarktbewerking)

- Veel mensen in herstel willen een eigen bedrijf opzetten. Ook hierbij geldt dat kennis van verslavingsherstel onontbeerlijk is voor het welslagen van de opdracht.

- Ruisch Recovery en Re-ïntegratie hanteert diverse technieken op het gebied van NLP, opstellingen, lichaamsgericht werk, leren focussen, positieve psychologie etc. (Dit zijn allemaal methoden om congruentie te bevorderen op het gebied van denken, voelen en handelen).

De verslaafde kan de dingen meestal goed verwoorden maar is in daden soms vermijdend. Ook kan iemand veel last hebben van negatieve gevoelens, zoals boosheid, angst en verdriet. Het is belangrijk dat er aandacht is om een evenwicht te creëren en om te realiseren dat met kleine stappen een doel soms sneller in beeld komt dan met (te) grote stappen (en dientengevolge een stuiterbaleffect).Contactpersoon:
Naam: Marian Ruisch
Telefoonnummer: 06-13212035
E-mail: marian@ruischcoaching.com


Locatie (-s) waar u terecht kunt:

Gesprekslocatie Eindhoven
Bezoekadres: Stratumsedijk 48, Eindhoven
Postadres: Burgemeester De Raadtsingel 21, 3311 JG Dordrecht
Telnr.: 078-6458300
E-mail: verder@ruischcoaching.com
Webs.: www.ruischcoaching.com

Route / kaart
Doelgroep


- Voor iedereen - vanaf 18 jaar


Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- verslaafden
Gegevens ingevoerd: 31-8-2016 21:34:31
Laatste wijziging: 2-10-2020 09:53:15

Aangeboden door:

Logo

Ruischcoaching Recovery en Re-integratie


Bezoekadres: Rozenhof 33 – 301 Dordrecht
Postadres: Rozenhof 33 – 301, 3361 JT Dordrecht
Telefoonnummer: 078-6458300
E-mail: claudia@ruischcoaching.com
Website: www.ruischcoaching.com

Route / kaart:Organisatie Type
Re-integratiebedrijven


Doelstelling of kernactiviteit:
Recovery en Re-integratie


Belangrijkste doelgroepen:
Herstellende verslaafden


Soorten diensten of activiteiten:
Coaching en Re-integratie
Verslavingsherstel en loopbaanbegegleiding


Contactpersoon:
Marian Ruisch
E-mail: marian@ruischcoaching.com
Telefoonnummer: 06-13212035