Logo digitale-sociale-kaart.nl
Logo Financieel Paspoort
Logo voorzieningen.nl
HomeSAVE Jeugdbescherming › Gesloten jeugdzorg
Zoom:

Gesloten jeugdzorg

Doel

De opvoedings- en opgroeiproblemen van uw kind zijn zo ernstig dat er aan de kinderrechter een ‘machtiging gesloten plaatsing’ is gevraagd. Met deze machtiging geeft de kinderrechter opdracht om uw kind op te nemen en te behandelen in een JeugdzorgPlus instelling. Wat gebeurt er dan?

Toelichting

JeugdzorgPlus is een vorm van zorg en géén straf.

Met de ‘machtiging gesloten plaatsing’ verblijft uw kind in de JeugdzorgPlus instelling en het wordt daar behandeld voor de problemen die er zijn. De behandeling is bedoeld om de situatie van uw kind te stabiliseren en een eind te maken aan een eventuele crisissituatie.

Uw kind woont tijdens de behandeling in de instelling en mag daar niet zomaar uit. Daarom wordt JeugdzorgPlus ook wel ‘gesloten jeugdzorg’ genoemd. Bij de instelling die uw kind gaat behandelen kan de deur letterlijk op slot. Dat gebeurt omdat uw kind zich dan niet aan de behandeling en plaatsing kan onttrekken. Deze tijdelijke beperking van de vrijheid van uw kind is de enige manier om de problemen aan te pakken.

Behandeling

Voor ieder kind wordt een persoonlijk hulpverleningsplan opgesteld. Hierin wordt beschreven wat uw kind aan behandeling nodig heeft. Hoe de behandeling er uit ziet is afhankelijk van de problemen die er zijn en het gedrag van uw kind. In de behandeling wordt ook altijd gewerkt aan de toekomst van uw kind. Er is aandacht voor een dagbesteding in de vorm van bijvoorbeeld een opleiding of werk. Ook wordt er goed gekeken wat er aan hulp en begeleiding nodig is als de behandeling in de gesloten jeugdzorg is afgerond.

De behandeling van uw kind begint met behandeling in een gesloten setting. Uw kind kent dan geen tot weinig vrijheden. Beperkende maatregelen, zoals afzondering of het beperken van telefoonverkeer, kunnen onderdeel zijn van de behandeling. In de behandeling wordt zo snel als mogelijk gewerkt met het oefenen met meer vrijheden voor uw kind in de vorm van (on)begeleid verlof.

Als de behandeling goed verloopt, zal uw kind steeds meer vrijheden krijgen. Als het zo goed gaat dat uw kind niet meer in geslotenheid behandeld hoeft te worden, kan de ‘machtiging gesloten plaatsing’ geschorst worden.

Maar als het nodig is kunnen, zolang de machtiging geldig is, de vrijheden ook weer ingetrokken worden. Uw kind wordt dan opnieuw in geslotenheid behandeld.

U en uw gezin worden nauw betrokken bij de behandeling.

Regels

Elke JeugdzorgPlus instelling heeft regels opgesteld over bijvoorbeeld het ontvangen van bezoek en verlofregelingen. U kunt deze regels opvragen bij de instelling waar uw kind geplaatst gaat worden.

Meer informatieContactpersoon

Naam: Zorgmelder
Telefoonnummer: 0800 2000


Doelgroep

  • voor alle leeftijden


Laatste wijziging: 5-12-2022 10:47:39

SAVE Jeugdbescherming

Bezoekadres:
Tiberdreef 8
3561 GG Utrecht

Postadres:
Postbus 13060
3507 LB Utrecht

Telefoonnummer: 030-242 78 00

E-mailadres: cdeleeuw@samen-veilig.nl

Website: www.savejeugdbescherming.nl


Route / kaart:


Doelstelling of kernactiviteit:
SAVE staat voor samenwerken aan veiligheid.