Logo digitale-sociale-kaart.nl
Logo Financieel Paspoort
Logo voorzieningen.nl
HomeSAVE Jeugdbescherming › Onderzoek bij zorgen
Zoom:

Onderzoek bij zorgen

Doel

Iemand uit uw omgeving maakt zich ernstige zorgen over de veiligheid van u, uw partner en /of uw kinderen. Daarom hebben zij contact gezocht met het SAVE-team of met Veilig Thuis.

Toelichting

Het kan gaan om zorgen over lichamelijke onveiligheid, een onveilige leefomgeving, maar ook om bijvoorbeeld emotionele onveiligheid, financiële onveiligheid of het ontbreken van goede zorg. De zorgen zijn aanleiding om uw situatie en/of de opvoed- en opgroeisituatie van uw kinderen te onderzoeken.

Het onderzoek

Het onderzoek is bedoeld om duidelijk te krijgen wat er precies aan de hand is en om vast te stellen of de veiligheid (en ontwikkeling) van betrokkenen inderdaad in het geding is. Als dat zo is, dan wordt u gevraagd een plan te maken dat de zorgen wegneemt.

In het onderzoek verzamelt de medewerker belangrijke informatie vanuit meerdere bronnen. De medewerker wil graag zo goed mogelijk begrijpen wat u, uw partner en/of uw kinderen van de zorgen vinden en welke oplossingen u zelf ziet. Daarnaast wil de medewerker ook weten wat betrokken professionals (zoals bijvoorbeeld de huisarts en school) van de situatie vinden.

Gesprek met betrokkenen

In het gesprek met u vertelt de medewerker waarover de melder zich zorgen maakt. U kunt, als u dat wilt, een afschrift van de gemelde zorgen krijgen. Ook legt de medewerker uit hoe hij of zij met u wil samenwerken, om zo de eventuele problemen snel aan te kunnen pakken.

Om goed te begrijpen wat u, uw partner en/of de kinderen willen dat er verbetert, stelt de medewerker veel vragen. De informatie die u geeft is belangrijk om de veiligheid bij u thuis goed te kunnen beoordelen. Ook helpt deze informatie om samen te bekijken wat er eventueel moet gebeuren.

De medewerker heeft steeds als uitgangspunt dat de situatie van u, uw partner en /of uw kinderen ‘veilig genoeg’ is. De medewerker gaat er vanuit dat u zelf vaak de beste oplossingen kunt bedenken om de problemen aan te pakken. Meestal heeft u dat zelf ook al op verschillende manieren geprobeerd. Daar sluit de medewerker zoveel mogelijk op aan.

Het onderzoek kan belastend zijn. De medewerker is zich daarvan bewust en zoekt met u naar manieren om die belasting, waar mogelijk, te beperken. Wilt u geen contact met de medewerker, dan is dat uw goed recht. Maar, het onderzoek gaat dan toch door. Het gaat immers om lichamelijke en emotionele veiligheid van alle betrokkenen.

Gesprek met kinderen

Als er kinderen betrokken zijn, dan praat de medewerker ook met hen. De medewerker bespreekt met u waar en hoe dit zo goed mogelijk kan gebeuren.

Gesprek met anderen

In het onderzoek spreekt de medewerker ook met mensen die beroepshalve met u, uw partner en/of uw kinderen te maken hebben. Bijvoorbeeld een huisarts, wijkagent, leerkracht of de thuiszorg. De medewerker bespreekt met hen wat er volgens hen goed gaat en of zij zich zorgen maken. Ook vraagt de medewerker aan hen waar zij eventueel mogelijkheden tot verbetering zien. In overleg met u of op uw verzoek, praat de medewerker ook met mensen uit uw sociale omgeving, zoals familie en/of vrienden en mantelzorgers. De informatie die de medewerker krijgt bespreekt hij of zij met u en uw gezin. Mocht dit gevaar opleveren voor één of meer betrokkenen, dan deelt de medewerker die informatie (nog) niet met u.

Uitslag van het onderzoek

Nadat alle belangrijke informatie is verzameld, overlegt de medewerker met enkele collega’s. Daarna stelt de medewerker de onderzoeksconclusie vast en schrijft deze op in een onderzoeksrapportage. U ontvangt daar een exemplaar van.

Veilig

Als uit het onderzoek blijkt dat de situatie voor u, uw partner en/of uw kinderen veilig is en zal blijven, dan concludeert de medewerker dat het vermoeden van onveiligheid is weerlegd. Veilig Thuis informeert ook de melder en de mensen met wie in het onderzoek gesproken is over de uitslag. Als er een anonieme melding is gedaan dan vertellen wij de melder alleen dat het onderzoek afgesloten is.

Niet veilig genoeg

Als uit het onderzoek blijkt dat de situatie niet veilig genoeg is of is geweest, dan maakt u met alle betrokkenen een plan dat er voor zorgt dat de situatie veilig is en blijft. In het plan staat wat u wilt bereiken en hoe u en uw partner en/of kinderen dat gaan doen. Op basis van het onderzoek stelt de medewerker, indien nodig, voorwaarden aan het plan. Later toetst hij of aan die voorwaarden is voldaan.

U heeft het recht om dit plan zelf te maken. U mag dit plan ook samen maken met mensen uit uw omgeving die belangrijk zijn voor u. Wij noemen dit uw netwerk. U kunt ook hulpverleners die al betrokken zijn of de medewerker die het onderzoek gedaan heeft vragen om u te helpen met het plan. Afhankelijk van de mate van onveiligheid, zult u het plan binnen enkele weken of zelfs enkele dagen moeten maken. Lukt u dat niet, dan zal de medewerker meer initiatief nemen.

Dossier

Als uit het onderzoek blijkt dat de thuissituatie niet veilig genoeg is, wordt het dossier bewaard.

Het dossier wordt ook bewaard als uit het onderzoek niet duidelijk is geworden of de thuissituatie veilig genoeg is. Mochten er in de toekomst opnieuw zorgen ontstaan, dan kan Veilig Thuis de informatie uit uw dossier benutten om sneller inzicht te krijgen in wat er aan de hand is.

Meer informatieContactpersoon

Naam: Zorgmelder
Telefoonnummer: 0800 2000


Doelgroep

  • voor alle leeftijden


Laatste wijziging: 5-12-2022 10:48:08

SAVE Jeugdbescherming

Bezoekadres:
Tiberdreef 8
3561 GG Utrecht

Postadres:
Postbus 13060
3507 LB Utrecht

Telefoonnummer: 030-242 78 00

E-mailadres: cdeleeuw@samen-veilig.nl

Website: www.savejeugdbescherming.nl


Route / kaart:


Doelstelling of kernactiviteit:
SAVE staat voor samenwerken aan veiligheid.