HomeSCOT - Stichting Cliëntondersteuning Twente › Cliëntondersteuning Twente
Zoom:

Cliëntondersteuning Twente

Doel:

Ondersteuning bieden aan mensen met een chronische ziekte of een beperking.


Werkwijze:

SCOT helpt u de zorg te krijgen die u nodig heeft of waar u recht op heeft. Wij geven u advies over de zorg die bij u past en wij ondersteunen u bij de aanvraag van die zorg. Soms wijzen instanties uw aanvraag af. Hoe moet het dan verder? Ook daar helpen wij. Dat doen we kosteloos, u heeft namelijk recht op zorg op maat. De overheid staat in voor de kosten die wij moeten maken. Soms is er een uitzondering. Dat kunnen we u uitleggen en informeren u daarover voordat u kosten maakt.

SCOT staat voor ‘Cliëntondersteuning Twente’. Wij bieden ondersteuning, advies en bemiddeling aan iedereen in Twente die te maken heeft met de Wet Langdurige Zorg (WLZ), de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), de Jeugdwet en de Participatiewet.

Diensten

? Informatie en advies

Wij geven u informatie en advies over het WLZ-zorgaanbod in de regio, we onderzoeken samen met u de verschillende zorgvormen, wij helpen u te inventariseren waar u recht op heeft en we adviseren u bij eventuele wachtlijsten.

? Ondersteuning bij opstellen van een persoonlijk plan

Samen met u maken we een persoonlijk plan, hierin staat hoe u uw leven wilt inrichten of ingericht heeft en welke zorg u daarbij nodig heeft.

? Ondersteuning bij het kiezen van een passende zorgaanbieder

Met het zorgplan als basis, gaan we samen met u op zoek naar de best passende zorg. Wij adviseren u over de verschillende mogelijkheden en overleggen met u welke zorg het beste bij u past. Als u wilt, gaan we samen naar een eerste kennismaking met de zorgorganisatie.

? Ondersteuning bij het opstellen, bijstellen en evalueren van het zorgplan

Wij helpen u bij het opstellen, bijstellen en evalueren van het zorgplan en als u dat wilt, zitten wij naast u tijdens de zorgplanbesprekingen met de organisatie waar u zorg van ontvangt. U krijgt uitleg over wat er in een zorgplan hoort te staan en welke aan welke eisen een plan moet voldoen. Ook uw zorgaanbieder heeft taken en verantwoordelijkheden en wij geven u handvatten en tips om daarover zelfstandig een gesprek aan te gaan met uw zorgaanbieder. Of, als u dat wenst, zijn wij bij dat gesprek aanwezig om u te helpen.

? Bemiddeling indien de zorg niet conform verwachting en afspraken wordt geleverd

Loopt het allemaal niet zo soepel met uw zorgaanbieder? Samen met u onderzoeken wij de situatie en adviseren u over wat te doen. Eventueel gaan wij samen met u het gesprek aan met uw zorgaanbieder.

? Ondersteuning bij klachten, geschillen, bezwaar en beroep

Wij ondersteunen u bij bij klachten, geschillen, bezwaar en beroep. Wij informeren u over de procedure en risico’s van klachten, geschillen, bezwaar en beroepsprocedure. En wij informeren u over uw positie hierin. We bespreken samen de verschillende opties en mogelijkheden.

? Ondersteuning bij herindicatie

Wilt u een herindicatie aanvragen? Wij kunnen u daarbij helpen. Wij informeren u over de procedure, de mogelijkheden en de risico’s. Wij bereiden u voor op het indicatiegesprek. Als u dat wilt, zijn wij bij dit gesprek aanwezig.Doelgroep


- Voor iedereen

Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- arbeidsgehandicapten
- mensen met een lichamelijke beperking
- mensen met een verstandelijke beperking
- mensen met psychosociale problemen
Gegevens ingevoerd: 27-6-2017 15:34:29
Laatste wijziging: 20-6-2019 14:18:07

Aangeboden door:

SCOT - Stichting Cliëntondersteuning Twente


Postadres: von Bonninghausenstraat 1A, 7622 AT Borne
Telefoonnummer: 085 - 4890374
E-mail: info@scotwente.nl
Website: www.scotwente.nl


Organisatie Type
Hulp- en zorgverlening


Doelstelling of kernactiviteit:
SCOT verzorgt onafhankelijke clientondersteuning Wlz in de regio Twente.


Belangrijkste doelgroepen:
SCOT is door Zorgkantoor Menzis gecontracteerd om in de Twentse gemeenten clientondersteuning te bieden aan iedereen met een Wlz-indicatie. Deze ondersteuning is geheel onafhankelijk en kosteloos.


Soorten diensten of activiteiten:
SCOT biedt:
* Informatie en advies
* Ondersteuning bij opstellen van het zorgplan
* Ondersteuning bij het kiezen van een passende zorgaanbieder
* Bemiddeling indien de zorg niet conform verwachting en afspraken wordt geleverd
* Ondersteuning bij klachten, geschillen, bezwaar en beroep
* Ondersteuning bij herindicatie