HomeSenioren Heusden › Biljarten
Zoom:

Biljarten

Doel:

De Sociëteit in Heusden beschikt over een uitstekende biljartaccommodatie.

Meer informatie:


Werkwijze:

Op maandag is er vrijwel het gehele jaar de onderlinge competitie.

De andere dagen wordt er onderling buiten competitieverband gebiljart.

De biljartzaal is open vanaf 13.00 uur.Doelgroep


- Voor iedereen - vanaf 55 jaar


Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- ouderenGegevens ingevoerd: 5-11-2022 21:07:15

Aangeboden door:

Senioren Heusden


Postadres: Postbus 50, 5256 ZH Heusden
Telefoonnummer: 06 – 2527 5037
E-mail: secretaris@seniorenheusden.nl
Website: www.seniorenheusden.nl


Organisatie Type
Vrijetijd en ontspanning


Doelstelling of kernactiviteit:
Bieden van mogelijkheden tot ontspanning voor senioren vanaf 55 jaar in de oude Gemeente Heusden zoals deze was voor de samenvoeging met Drunen en Vlijmen.


Soorten diensten of activiteiten:
Onze vereniging bestaat uit een zestiental clubjes en clubs welke een grote variëteit aan ontspanning kunnen geven.