HomeSociaal Raadslieden Zeist › Sociaal Juridische dienstverlening
Zoom:

Sociaal Juridische dienstverlening

Doel:

Voor iedereen met vragen over welzijn, zorg, gezin, werk en inkomen

Meer informatie:


Werkwijze:

U kunt bij ons terecht als u informatie en advies wilt over onder andere :

* Uitkeringen

zoals WWB (bijstand), WW, ZW, WIA, AOW, AKW (kinderbijslag)Arbeidszakenzoals loon, ontslag en arbeidsovereenkomsten

* Belastingen

zoals kwijtschelding, aanslagen en heffingskortingenPersonen- en familierechtzoals echtscheiding en alimentatie.

Ons kantoor is geopend op

maandag en dinsdag

van 9.00 uur tot 12.00 uur. (wij zijn dan ook telefonisch bereikbaar).

Wij kennen een open spreekuur. Dus u hoeft geen afspraak te maken.

U vindt ons in het gebouw de Tulp, achter de parkeerplaats bij Verfhandel Kesler.

* Onderwijs

zoals tegemoetkoming studiekosten en -financiering

* Toeslagen

zoals huur-, zorg-, en kinderopvang- en kindertoeslag

Onze hulp kan bestaan uit :

* kijken of u op de juiste wijze gebruikt maakt van de voor u van toepassing zijnde regelingen en voorzieningen;

* informatie geven over regelingen en voorzieningen;

* formulieren invullen (geen belastingaangifte);

* bemiddelen tussen u en instanties;

* verwijzen naar andere hulp- of dienstverleningsinstanties;

* opstellen van bezwaarschriften.Doelgroep


- Voor iedereen - vanaf 16 jaar
Gegevens ingevoerd: 5-11-2008 11:36:32
Laatste wijziging: 5-12-2022 11:58:09

Aangeboden door:

Logo

Sociaal Raadslieden Zeist


Bezoekadres: Bergweg 1 Zeist
Postadres: Bergweg 1, 3701 JJ Zeist
E-mail: info@sociaalraadsliedenzeist.nl
Telefoonnummer: 030-6924235
Website: www.sociaalraadsliedenzeist.nl

Route / kaart:Organisatie Type
Hulp- en zorgverlening


Doelstelling of kernactiviteit:
Sociaal Raadslieden Zeist is een stichting die sociaal juridische dienstverlening biedt aan de inwoners van de gemeenten Zeist, Utrechtse Heuvelrug, De Bilt en Bunnik.


Belangrijkste doelgroepen:
De dienstverlening is gratis en is bedoeld voor de inwoners van de Gemeente Zeist.


Soorten diensten of activiteiten:
Wij geven advies en informatie over sociaal-juridische problemen op het gebied van belastingen, toeslagen, sociale zekerheid en dergelijke.