HomeSociale Verzekeringsbank › AOW-pensioen
Zoom:

AOW-pensioen

Doel:

Als u in Nederland woont of werkt dan krijgt u meestal AOW. AOW is het basispensioen van de overheid.
Uw AOW-leeftijd hangt af van uw geboortedatum.Bent u geboren na 31 december 1959? Dan is uw AOW-leeftijd nog niet bekend. Maar deze is minimaal 67 jaar.


Meer informatie:
 


Werkwijze:

AOW aanvragen in Nederland: Woont u in Nederland? Dan krijgt u ongeveer 4 maanden voor uw AOW-leeftijd een brief over uw AOW. Heeft u deze brief ontvangen? Dan kunt u uw AOW aanvragen. Eerder aanvragen kan niet.

Woont u buiten Nederland? Vraag uw AOW dan 6 maanden voor u AOW-leeftijd aan. Hoe u aanvraagt kan per land anders zijn.

Iedereen die legaal in Nederland woont, is meestal automatisch verzekerd voor de AOW. Het maakt niet uit welke nationaliteit u heeft, en ook niet of u wel of niet heeft gewerkt.

U heeft recht op een volledig AOW-pensioen als u van uw 15e tot uw 65e verjaardag verzekerd bent geweest. Voor ieder jaar dat u in die periode verzekerd bent geweest, bouwt u het AOW-pensioen met 2 procent op.

Meestal bent u niet verzekerd in de periodes die u buiten Nederland heeft gewoond of gewerkt.

Behalve van het aantal jaren dat u verzekerd bent geweest, is de hoogte van uw AOW-pensioen ook afhankelijk van uw woonsituatie. De AOW kent pensioenbedragen voor alleenstaanden, alleenstaande ouders en gehuwden.

De AOW maakt geen verschil tussen gehuwden, mensen die een geregistreerd partnerschap voeren en ongehuwden die een gezamenlijke huishouding met iemand anders voeren.

U voert een gezamenlijke huishouding als u met één andere meerderjarige persoon een woning deelt en allebei een bijdrage levert in de kosten van de gezamenlijke huishouding of op andere wijze voor elkaar zorgt.

Als u uitsluitend met uw eigen kind of met uw vader of moeder een gezamenlijke huishouding voert wordt u als alleenstaand beschouwd.

Als u een gehuwdenpensioen ontvangt en uw partner is nog geen 65 jaar, dan kunt u een toeslag op uw AOW-pensioen krijgen. De hoogte van de toeslag hangt onder meer af van de inkomsten van uw partner. De volledige toeslag is bruto € 632,03.

Wie op of na 1 januari 2015 65 jaar wordt, ontvangt geen toeslag meer voor een jongere partner.

Bij de berekening van de toeslag worden drie soorten inkomsten onderscheiden:

inkomsten uit vermogen, zoals rente, tellen niet mee bij de berekening van toeslag;

inkomsten uit arbeid, zoals loon, worden gedeeltelijk afgetrokken. De eerste € 189,72 plus éénderde deel van de inkomsten boven € 189,72 tellen niet mee;

inkomsten in verband met arbeid, zoals een arbeidsongeschiktheidsuitkering of een vervroegd pensioen, worden helemaal van de toeslag afgetrokken.

De genoemde bedragen gelden vanaf 1 mei 2005.

Als uw partner buiten Nederland heeft gewoond of gewerkt, kan dit de hoogte van de toeslag ook beïnvloeden.Doelgroep


- Voor iedereen - vanaf 65 jaar


Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- ouderen
Gegevens ingevoerd: 1-1-2003
Laatste wijziging: 7-10-2021 16:41:04

Aangeboden door:

Logo

Sociale Verzekeringsbank


Bezoekadres: Van Heuven Goedhartlaan 1 Amstelveen
Postadres: Postbus 1100, 1180 BH Amstelveen
Telefoonnummer: 020 656 5656
Faxnummer: 020 656 5000
Website: www.svb.nl

Route / kaart:Organisatie Type
Overheid


Doelstelling of kernactiviteit:
De Sociale Verzekeringsbank (SVB) is de oudste uitvoerder op het gebied van de sociale zekerheid in Nederland.


Soorten diensten of activiteiten:
AOW-pensioen
Kinderbijslag
Persoonsgebonden budget (PGB)
Vergoeding kinderopvang
Nabestaanden uitkeringen
AIO-aanvulling
Internationale detacheringkinderen
Wet langdurige zorg (Wlz)