HomeSociale Verzekeringsbank › Bureau voor Duitse Zaken
Zoom:

Bureau voor Duitse Zaken

Doel:

Bij het Bureau voor Duitse Zaken kunt u terecht voor informatie over sociale zekerheid als u grensoverschrijdend werk (hebt) verricht in Duitsland of in Nederland. Daarnaast verzorgt en betaalt het bureau de Duitse renten voor in Nederland wonende personen.

Meer informatie:
 


Werkwijze:

Waarmee kunnen wij u van dienst zijn:

Voorlichting en PR

Één van de belangrijkste taken van het Bureau voor Duitse Zaken is het geven van voorlichting. Door het wegvallen van de Europese grenzen neemt het aantal pendelaars - in het bijzonder van Duitsland naar Nederland - sterk toe. Regelmatig vinden er daarom spreekuren plaats in de grensstreek en worden medewerkers van het Bureau gevraagd om inleidingen te verzorgen over de sociale verzekeringsregelingen bij grensoverschrijdende arbeid. Ook neemt het Bureau met een eigen stand deel aan beurzen en geeft zij brochures uit.

Uw aanvraag om een Duitse ouderdoms- of nabestaandenrente verzorgen

Woont u in Nederland, dan moet u de Duitse rente in Nederland aanvragen.Aanvragen om Duitse ouderdoms- of nabestaandenrente kunt u beter tijdig bij het bureau indienen. Wij adviseren u de aanvraag 6 maanden van te voren in te dienen.

Een Duitse invaliditeitsrente moet u bij UWV aanvragen.

Uw Duitse rente in Nederland uitbetalen

Het bureau verzorgt de uitbetaling van alle Duitse renten uit de wettelijke rente- en ongevallenverzekering. Maandelijks worden bijna 60.000 Duitse renten in Nederland uitbetaald. In het onderdeel Pensioen gaan wij verder in op de Duitse renteaanspraken.

Als u in Duitsland woont, wordt uw Nederlandse uitkering (AOW, Anw en WAO) door de Landesversicherungsanstalt Westfalen in Münster uitbetaald. Het Bureau voor Duitse Zaken zorgt ervoor dat deze twee geldstromen via het zogenaamde clearingsysteem

Bemiddeling en verrekening bij samenloop van Nederlandse en Duitse kinderbijslag

Bij grensoverschrijdende werkzaamheden ontstaat een samenloop van rechten uit de wederzijdse kinderbijslagwetgevingen. Hoeveel kinderbijslag krijgt u van welke land? Gegevens moeten over en weer uitgewisseld worden om tot een beslissing te komen. Het Bureau bemiddelt hierin en geeft - waar nodig - wetstechnische ondersteuning.Doelgroep


- Voor iedereen - van 18 tot 65 jaar
Gegevens ingevoerd: 22-11-2005 17:52:54
Laatste wijziging: 19-10-2021 10:19:03

Aangeboden door:

Logo

Sociale Verzekeringsbank


Bezoekadres: Van Heuven Goedhartlaan 1 Amstelveen
Postadres: Postbus 1100, 1180 BH Amstelveen
Telefoonnummer: 020 656 5656
Faxnummer: 020 656 5000
Website: www.svb.nl

Route / kaart:Organisatie Type
Overheid


Doelstelling of kernactiviteit:
De Sociale Verzekeringsbank (SVB) is de oudste uitvoerder op het gebied van de sociale zekerheid in Nederland.


Soorten diensten of activiteiten:
AOW-pensioen
Kinderbijslag
Persoonsgebonden budget (PGB)
Vergoeding kinderopvang
Nabestaanden uitkeringen
AIO-aanvulling
Internationale detacheringkinderen
Wet langdurige zorg (Wlz)