HomeSociale Verzekeringsbank › Servicecentrum Persoons Gebonden Budget
Zoom:

Servicecentrum Persoons Gebonden Budget

Doel:

Met een Persoonsgebonden Budget (PGB) kunt u zelf de zorg regelen die u nodig heeft als u door lichamelijke of psychische klachten thuis hulp nodig heeft. U bepaalt zelf wie er komt, hoe vaak u zorg krijgt, op welke manier en op welke tijden. Een PGB vraagt u aan bij uw zorgkantoor.

Meer informatie:
 


Werkwijze:

Als budgethouder bent u opdrachtgever van uw zorgverlener, of zelfs werkgever. Dat brengt verantwoordelijkheden met zich mee. U moet er bijvoorbeeld voor zorgen dat u uw zorgverlener op tijd betaalt, en dat u loonbelasting en sociale premies afdraagt. En u moet weten wat u moet doen als uw zorgverlener ziek wordt. Het SVB Servicecentrum PGB biedt gratis hulp en advies.Doelgroep


- Voor iedereen - vanaf 18 jaar


Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- arbeidsgehandicapten
- mensen met een lichamelijke beperking
- mensen met een verstandelijke beperking
- mensen met psychosociale problemen
Gegevens ingevoerd: 22-11-2005 17:25:10
Laatste wijziging: 19-10-2021 10:24:54

Aangeboden door:

Logo

Sociale Verzekeringsbank


Bezoekadres: Van Heuven Goedhartlaan 1 Amstelveen
Postadres: Postbus 1100, 1180 BH Amstelveen
Telefoonnummer: 020 656 5656
Faxnummer: 020 656 5000
Website: www.svb.nl

Route / kaart:Organisatie Type
Overheid en semi-overheid


Doelstelling of kernactiviteit:
De Sociale Verzekeringsbank (SVB) is de oudste uitvoerder op het gebied van de sociale zekerheid in Nederland.


Soorten diensten of activiteiten:
AOW-pensioen
Kinderbijslag
Persoonsgebonden budget (PGB)
Vergoeding kinderopvang
Nabestaanden uitkeringen
AIO-aanvulling
Internationale detacheringkinderen
Wet langdurige zorg (Wlz)