HomeStichting Comité Bijzondere Hulp Zuid-Kennemerland › Financiële hulp
Zoom:

Financiële hulp

Doel:

De Stichting Comité Bijzondere Hulp Zuid-Kennemerland biedt aan de inwoners van Zuid-Kennemerland in bijzondere omstandigheden financiële hulp.


Werkwijze:

Wij helpen eenmalig om een urgent probleem op te lossen. Bijvoorbeeld voor de aanschaf van een koelkast, wasmachine, fiets of vloerbedekking. Periodieke verstrekkingen zijn niet mogelijk.

Ook kunnen gelden worden verstrekt voor uitgaven om problemen weer aan te kunnen. Denk aan een vakantiebijdrage, het betalen van een onvoorziene rekening of, in zeer bijzondere omstandigheden, het voldoen van een rekening om zo schuldhulpverlening mogelijk te maken. Dus geen schuldhulpverlening, maar wel helpen iemand weer op het spoor te zetten.

Er zijn nog veel andere financiële problemen denkbaar die wij kunnen helpen op te lossen.

Wat niet?

Wij lossen geen schulden af.

Wie komen voor hulp in aanmerking?

In het algemeen is onze hulp bedoeld voor mensen die langdurig op het bestaansminimum leven.

Welke voorwaarden gelden er?

U moet inwoner zijn van Zuid-Kennemerland.

Ook moeten alle andere mogelijkheden om financiële hulp te krijgen ontbreken. Dus als bijvoorbeeld de Bijstandswet of andere wettelijke regelingen geen hulp kunnen bieden.

Ook moet met de eenmalige bijdrage het urgente probleem opgelost zijn.

Hoe wordt de hulp verleend?

Gebruikelijk is dat wij giften aan de vragers verstrekken in de vorm van geld. Soms is dit onmogelijk en wordt rechtstreeks aan een leverancier betaald die op ons verzoek een product aan de cliënt levert.

Geldleningen zijn niet mogelijk.Doelgroep


- Voor iedereen - vanaf 18 jaar


Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- ouderen
- bijstandsgerechtigden
Gegevens ingevoerd: 1-1-2003
Laatste wijziging: 12-10-2020 11:36:03

Aangeboden door:

Stichting Comité Bijzondere Hulp Zuid-Kennemerland


Postadres: Postbus 59, 2100 AB Heemstede
Website: www.bijzonderehulp.nl


Doelstelling of kernactiviteit:
De Stichting Comité Bijzondere Hulp Zuid-Kennemerland biedt aan de inwoners van Zuid-Kennemerland in bijzondere omstandigheden financiële hulp.