HomeStichting Thomas van Villanova › Financiële ondersteuning
Zoom:

Financiële ondersteuning

Doel

Ben je een sociaal-maatschappelijke organisatie, een stichting of een vereniging, dan kun je bij ons financiële ondersteuning aanvragen voor projecten voor maatschappelijke opvang, educatie, opvang en preventie van kansarme jeugd en bestrijding van armoede als doel.

Toelichting

Ben je professionele hulpverlener uit de hoek van maatschappelijk en welzijnswerk dan kun je ook een aanvraag doen voor individuele noodhulp. Dat kan jouw cliënt niet zelf doen.

Soms kan een bewindvoerder een aanvraag doen voor noodhulp, maar dan moet de aanvraag ondersteund worden door een maatschappelijke werker of ambulant begeleider die de cliënt begeleidt.

Het leeuwendeel van onze donaties gaat naar projecten voor:

- maatschappelijke opvang;

- educatie, opvang en preventie van kansarme jeugd;

- bestrijding van armoede.

We steunen het liefst initiatieven die duurzaam verschil maken. Bijvoorbeeld een donatie voor een blijvende investering. Soms ook als donatie voor exploitatiekosten in de opstartfase van een project. Dit doen we maximaal 3 jaar.


Doelgroep

- Individuele noodhulp
- voor alle leeftijden
Gegevens ingevoerd: 31-1-2023 20:09:54

Stichting Thomas van Villanova

Postadres:
St. Hubertusstraat 2
5701 TC Helmond

Telefoonnummer: 0492 520845

E-mailadres: info@thomasvanvillanova.nl

Website: www.thomasvanvillanova.nl


Doelstelling of kernactiviteit:
Kansarme of kwetsbare mensen raken gemakkelijk geïsoleerd of buitengesloten. Terwijl een klein duwtje in de rug voldoende kan zijn om hun leven terug op de rails te krijgen.