HomeStichting Vicarieën Elburg › Studiebeurs aanvragen
Zoom:

Studiebeurs aanvragen

Doel:

Vanaf eind maart tot eind april kan een aanvraag voor een studiebeurs gedaan worden voor het volgende cursusjaar. Een beurs wordt alleen toegekend als de financiële middelen van de aanvrager zo beperkt zijn, dat de studiebeurs van de SVE nodig is om met succes een studie te beginnen of af te ronden.


Werkwijze:

In de statuten van de SVE wordt onderscheid gemaakt tussen een tweetal doelgroepen.

1.Op de eerste plaats komen de afstammelingen van de stichters van de oorspronkelijke middeleeuwse vicarieën. Iemand die van deze stichters afstamt, moet dit wel kunnen bewijzen.

2.Vervolgens kunnen ook inwoners van de gemeente Elburg die 16 jaar of ouder zijn, een aanvraag indienen. Wie vanwege de studie in een andere plaats moet gaan wonen, kan alleen een studiebeurs aanvragen als zijn/haar ouders/verzorgers op 1 mei van het studiejaar voorafgaande aan de aanvraag binnen de gemeentegrenzen wonen. De aanvraag kan alleen in de maand april van elk kalenderjaar worden ingediend bij het bestuur van de SVE, nadat hiertoe in de plaatselijke pers een oproep is geplaatst.Doelgroep


- Voor iedereen - vanaf 16 jaar


Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- jongeren
- volwassenen
Gegevens ingevoerd: 21-3-2016 10:58:40

Aangeboden door:

Stichting Vicarieën Elburg


Postadres: Veldbloemenlaan 62, 8081 DV Elburg
E-mail: sve.elburg@gmail.com
Telefoonnummer: 0525 – 684983
Website: www.stichtingvicarieenelburg.nl


Organisatie Type
Hulp- en zorgverlening


Doelstelling of kernactiviteit:
De SVE wil met het hiervoor beschikbare kapitaal twee doelstellingen realiseren. Allereerst wil de SVE vooral (jonge) mensen helpen bij het bekostigen van hun studie, voor zover andere mogelijkheden niet aanwezig zijn of tekort schieten. Daarnaast wil de SVE historisch onderzoek naar de geschiedenis van de gemeente Elburg financieel ondersteunen. Voor beide doelstellingen zijn criteria opgesteld.


Belangrijkste doelgroepen:
Vooral (jonge) mensen helpen bij het bekostigen van hun studie