HomeStief en Co › Coachen kinderen in samengesteld gezin
Zoom:

Coachen kinderen in samengesteld gezin

Doel

Kinderen – hoe jong of oud ze zijn – hebben tijdens en na scheiding een steun in de rug nodig. Niet alleen hun ouders , maar ook zij verkeren in woelig water. Dit nog los van al die zaken (school, puberteit, liefdesverdriet etc..) die in het leven van een kind nu eenmaal gebeuren.

Toelichting

Kinderen die na scheiding te maken krijgen met een samengesteld gezin, vinden het vaak lastig om hun eigen plek te vinden en geen loyaliteitsconflicten te hoeven ervaren.

Niet altijd lukt het ouders – ondanks de beste bedoelingen – om een neutraal en evenwichtig luisterend oor te zijn. Dan is het geruststellend als zij gehoord worden door iemand die hun vragen, problemen, angst en wensen neutraal en ontdaan van loyaliteitsconflicten kan vertalen.

Het praten hierover gaat het beste spelenderwijs en is hierdoor niet of nauwelijks belastend. Wij werken met jonge kinderen dan ook via het voor kinderen ontwikkelde Mattenspel en hebben inmiddels al heel veel goede ervaringen gezien.

Voor kinderen tot 10-12 jaar is het veilig en prettig om hun mening vorm te geven op een spelende en bewegende manier. Kinderen in deze leeftijdsfase denken veelal beelden. Dit komt omdat hun rechter hersenhelft meer ontwikkeld is. Ze zijn creatiever en willen de wereld ervaren, in plaats van erover praten. Het Mattenspel sluit hier op aan en hieruit volgt een persoonlijk Kindplan.

Oudere kinderen bieden wij in eerste instantie vooral een luisterend oor. De ervaring leert dat jongelui een eigen idee hebben over het inroepen van begeleiding.

Na afloop van het 1e gesprek krijgen jongelui adviezen (tips, plan van aanpak etc..) mee gebaseerd op wat zij nodig hebben. Daarna zien we met elkaar en in overleg met ouders verder.

Vrij van loyaliteitsconflicten

De methodieken zijn ontwikkeld om kinderen te leren én te stimuleren te communiceren met beide ouders, over hun gevoelens en wensen. Hierdoor worden ze bevrijd uit hun loyaliteitsconflict. Contact met zowel mama áls met papa is oké en het mag zijn. Kinderen hoeven niet te kiezen.

Meer informatie

 

Doelgroep

- vanaf 4 jaar
Gegevens ingevoerd: 25-9-2017 10:59:18
Laatste wijziging: 20-1-2021 17:15:30

Stief en Co

Postadres:
Nicolaas Beetslaan 1
2111 AV Aerdenhout

Telefoonnummer: 023 - 544 04 80

E-mailadres: info@stiefenco.nl

Website: www.stiefenco.nl/


Doelstelling of kernactiviteit:
Een samengesteld gezin gelukkig en energiek op de rails zetten met een eigen gezinscultuur.

Belangrijkste doelgroepen:
Stief & Co - Thuis in samengestelde gezinnen