HomeSTMG › Gespecialiseerde verpleging
Zoom:

Gespecialiseerde verpleging

Doel:

Het bieden van gespecialiseerde verpleging aan huis.

Meer informatie:
 


Werkwijze:

Een aantal van onze verpleegkundigen zijn extra opgeleid voor advies en behandeling van chronische ziekten als diabetes, astma, COPD, reuma, dementie, oncologische en palliatieve zorg, stoma- en wondzorg. Zij verlenen echter niet alleen zorg. Zij begeleiden ook hun collega’s in de wijkteams bij de zorg voor hun klanten en zijn er voor u als u advies of voorlichting nodig heeft. Specialistische zorg is van grote waarde en kan in veel situaties ziekenhuisopnames verkorten of zelfs voorkomen!

De verpleegkundig specialisten zijn op de hoogte van actuele ontwikkelingen en hebben wetenschappelijk inzicht wat betreft diagnostiek, therapie en behandeling op zijn/haar specifieke werkterrein. Daarnaast staan zij in nauw contact met de ziekenhuizen in ons werkgebied en voorzien zij huisartsen waar mogelijk van ondersteuning.

Als u dat wilt, komt de specialistisch verpleegkundige bij u thuis om uw vragen of problemen met u te bespreken. Hij of zij kan u adviseren en voorlichting geven. Uiteraard gebeurt dit in nauw overleg met uw (huis)arts of specialist.Contactpersoon:
Naam: Thuiszorg: verpleging en verzorging
Telefoonnummer: 088-456 09 00
E-mail: stmg@stmg.nl


Doelgroep


- Voor iedereen - vanaf 16 jaar
Gegevens ingevoerd: 12-10-2021
Laatste wijziging: 12-10-2021 17:23:09

Aangeboden door:

Logo

STMG


Bezoekadres: Meester E.N. van Kleffensstraat 12, 6842 CV Arnhem
Postadres: Postbus 2188, 6802 CD Arnhem
Telefoonnummer: 088 – 456 09 00 Verpleging en verzorging
E-mail: stmg@stmg.nl
Telefoonnummer: 026 376 2500 Huishoudelijke ondersteuning
E-mail: info@stmg.nl
Website: www.stmg.nl

Route / kaart:Organisatie Type
Hulp- en zorgverlening


Doelstelling of kernactiviteit:
STMG is een maatschappelijke onderneming die alle bewoners in haar werkgebied, tijdens alle levensfases hulp-, zorg- en dienstverlening biedt ter ondersteuning van hun mogelijkheden om zelfstandig in de samenleving te kunnen wonen en functioneren.


Belangrijkste doelgroepen:
Ouderen, zieken, mensen met een beperking


Soorten diensten of activiteiten:
STMG heeft een breed aanbod van zorg en ondersteuning bij mensen thuis.
Verpleging en verzorging
Gespecialiseerde verpleging
Huishoudelijke ondersteuning
Thuisbegeleiding
Nachtzorg
Personenalarmering en zorgachterwacht


Contactpersonen:
Thuiszorg: verpleging en verzorging
E-mail: stmg@stmg.nl
Telefoonnummer: 088-456 09 00
Thuiszorg: huishoudelijke hulp
E-mail: info@stmg.nl
Telefoonnummer: 026-376 25 00