HomeSyndion › Buitenschoolse activiteiten
Zoom:

Buitenschoolse activiteiten

Doel:

Syndion biedt kinderen met een handicap ook de mogelijk om in hun vrije tijd creatief of sportief bezig te zijn en contacten te hebben met andere kinderen.


Werkwijze:

Vanuit het cluster buitenschoolse activiteiten wordt zaterdag, woensdagmiddag en vakantiedagopvang georganiseerd. Deze activiteiten kunnen er aan bijdragen dat het voor ouders mogelijk blijft hun kind thuis te laten wonen.

Zaterdagopvang

Iedere zaterdag is er op locatie van KDC Rollebol in Gorinchem zaterdagopvang. De dag begint om 9.00 uur en tot 17.00 uur zijn de deuren open. Thuiswonende kinderen die door de week het KDC of het (speciaal) onderwijs bezoeken kunnen hier gebruik van maken. Deze dagen worden begeleid door één coördinerend begeleidster per zaterdag en ongeveer 2 begeleidsters en vele enthousiaste vrijwilligers. Ouders brengen en halen hun kind zelf.

Buitenschoolse opvang

Een plek waar leuke activiteiten gedaan worden, waar uw kind zich veilig en geborgen voelt. Een plek met deskundige begeleiding en waar mogelijkheden zijn om uw kind extra te ondersteunen. Dat is de buitenschoolse opvang (BSO) van Syndion. Deze opvang is bedoeld voor kinderen die door hun beperking of gedrag speciale aandacht nodig hebben en niet naar de reguliere buitenschoolse opvang kunnen. Er kunnen ongeveer 10 kinderen per groep deelnemen. Zij worden begeleid door twee medewerkers die allerlei activiteiten organiseren en de dagelijkse zorg van ouders overnemen.

Syndion heeft 2 BSO-groepen. Een groep voor kinderen van 4 t/m 12 jaar en een tienergroep voor tieners vanaf 12 jaar.

Vakantiedagopvang

Drie weken in de zomervakantie én tussen kerst en oud en nieuw is er vakantiedagopvang. De vakantiedagopvang is voor kinderen van Syndions kinderdagcentra en voor kinderen die naar het speciaal onderwijs gaan. Er zijn diverse activiteiten die aansluiten bij de behoefte en belangstelling van de kinderen.

Ook tijdens de andere schoolvakanties wordt dagopvang geboden aan kinderen die het speciaal onderwijs bezoeken. Wij noemen deze dagen "vakantieopvang zonder vervoer". Ook hier gaat het vooral om leuke activiteiten, die passen in de belevingswereld van kinderen: een speurtocht doen, knutselen of spelletjes. Ouders brengen en halen hun kind(eren) zelf.

Geïntegreerde vrijetijdsbesteding

Syndion probeert het hele jaar door, vaak in samenwerking met anderen, allerlei activiteiten te benutten om kinderen met en zonder handicap te laten samenspelen. Op woensdagmiddag, maar soms ook op andere dagen na schooltijd of in het weekend, zijn er vaak allerlei activiteiten op het gebied van vrijetijdsbesteding. Bijvoorbeeld de Straatspeeldag of het Timmerdorp. Afhankelijk van de leeftijd en belangstelling van een kind kan de medewerker van Syndion kinderen die aan deze activiteit deelnemen begeleiden. Dat geldt ook voor kinderen die naar een reguliere vrije tijdsclub gaan.

Herfstkamp

Tijdens de herfstvakantie van regio-midden organiseren wij voor ongeveer 50 kinderen een kamp op een kampeerboerderij. De doelgroep welk mee kan gaan op kamp: schoolgaande kinderen en jongeren met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking of andersoortige beperking. Tijdens deze midweek worden allerlei activiteiten rond een thema aangeboden. De midweek wordt begeleid door medewerkers van Syndion en vrijwilligers.Contactpersoon:
Naam: Clientservicebureau
Telefoonnummer: 0183 - 65 11 55.
E-mail: clientservicebureau@syndion.nl


Locatie (-s) waar u terecht kunt:

Servicepunt Gorinchem
Bezoekadres: Molenstraat 109
Postadres: Molenstraat 109, 4201 CW Gorinchem
Telnr.: 0183-633067
E-mail: info@syndion.nl

Route / kaartServicepunt Drechtsteden
Bezoekadres: Burgemeester de Raadtsingel 23
Postadres: Burgemeester de Raadtsingel 23, 3311 JG, Dordrecht
Telnr.: 078-6540341
E-mail: info@syndion.nl

Route / kaartServicepunt Rivierengebied
Bezoekadres: Parkweg 37
Postadres: Parkweg 37, 4153 XL Beesd
Telnr.: 0345 - 502800
E-mail: info@syndion.nl

Route / kaart
Doelgroep


- Voor iedereen - tot 20 jaar


Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- kinderen
- jongeren
- mensen met een lichamelijke beperking
- mensen met een verstandelijke beperking
Gegevens ingevoerd: 28-11-2012 11:48:00

Aangeboden door:

Logo

Syndion


Bezoekadres: Schelluinsevliet 17-19 (centraal bureau) Gorinchem
Postadres: Postbus 3012, 4200 EA Gorinchem
Telefoonnummer: 0183-651150
E-mail: info@syndion.nl
Website: www.syndion.nl

Route / kaart:Organisatie Type
Hulp- en zorgverlening


Belangrijkste doelgroepen:
Ruim 1500 mensen met een handicap worden door medewerkers van Syndion ondersteund.


Contactpersoon:
Clientservicebureau
E-mail: clientservicebureau@syndion.nl
Telefoonnummer: 0183 - 65 11 55.