HomeTactus Verslavingszorg › Forensische verslavingszorg
Zoom:

Forensische verslavingszorg

Doel:

Tactus biedt behandeling wanneer je veelvuldig met justitie in aanraking bent gekomen, langdurig verslaafd bent en niet in staat bent om dit patroon te doorbreken.

Meer informatie:


Werkwijze:

In de behandeling nodigen we je uit om als een buitenstaander te leren kijken naar je eigen gedrag. Gedrag herhaalt zich en vertoont in de praktijk vaak dezelfde voorafgaande stappen. Hier ben je vaak niet bewust van. Het leren herkennen van eerste veranderingen in gedachten, gevoelens en gedrag is de basis voor een terugvalpreventieplan.

In het terugvalpreventieplan worden de signalen vastgelegd en voorzien van acties die je kan inzetten om risicosituaties te voorkomen. Met dit plan proberen we te helpen bij het bijtijds herkennen van verhoogde risicosituaties. Vervolgens spreken wij je aan op de verantwoordelijkheid om in dit soort situaties te zoeken naar een oplossing zonder middelengebruik en criminaliteit. De praktijk leert dat met het aangaan van contacten buiten de kliniek, mensen in de omgeving meehelpen bij het herkennen van de eerste stappen van een terugval.

Wij hebben een gestructureerd en ondersteunend behandelklimaat. Duidelijkheid, voorspelbaarheid, openheid, dagritme en leren in de groep van elkaar, zijn voor ons belangrijke uitgangspunten. In het gehele traject blijft de vroegsignaleringsmethodiekDoelgroep


- voor alle leeftijden

Specifieke doelgroep
(ex)verslaafden en naasten
Gegevens ingevoerd: 2-4-2013 17:11:15
Laatste wijziging: 8-2-2023 13:54:38

Tactus Verslavingszorg

Bezoekadres:
Keulenstraat 3
Deventer

Postadres:
Postbus 154
7400 AD Deventer

Telefoonnummer: 088 382 28 87

E-mailadres: communicatie@tactus.nl

Website: www.tactus.nl


Doelstelling of kernactiviteit: De zorg van Tactus focust zich op de kracht en mogelijkheden van mensen. Dat betekent niet dat iemand het volledig zelf moet uitzoeken. Wij zijn er om te helpen. We helpen de cliënt maar ook naasten en professionals. Omdat het ons samen wel lukt!

Route / kaart:Doelstelling of kernactiviteit:
De zorg van Tactus focust zich op de kracht en mogelijkheden van mensen. Dat betekent niet dat iemand het volledig zelf moet uitzoeken. Wij zijn er om te helpen. We helpen de cliënt maar ook naasten en professionals. Omdat het ons samen wel lukt!


Soorten diensten of activiteiten:
We zoeken naar de best passende begeleiding voor iedere afzonderlijke cliënt. Dat kan online, ambulant, klinisch en/of met zelfhulp.

Een compleet overzicht van onze locaties is te vinden op www.tactus.nl