Logo digitale-sociale-kaart.nl
Logo Financieel Paspoort
Logo voorzieningen.nl
HomeTactus Verslavingszorg › Klinische behandeling
Zoom:

Klinische behandeling

Doel

Als een ambulante behandeling niet voldoende is, kun je worden opgenomen in een kliniek.

Toelichting

Tactus kent een breed aanbod aan klinieken. In de kliniek volg je een behandelprogramma om je verslaving de baas te worden. Je kunt deelnemen aan een deeltijdbehandeling of een voltijdsbehandeling. 

Soorten behandelklinieken
Jeugdkliniek Tactus biedt ook klinische behandeling aan jongeren van 13 – 23 jaar, in de kliniek aan de Piet Heinstraat in Zutphen. Hier verblijven gemiddeld veertien tot zestien jongeren met verslavingsproblematiek. Voor hen is een ambulant traject even niet voldoende.

Forensische verslavingszorg Tactus biedt behandeling wanneer je veelvuldig met justitie in aanraking bent gekomen, langdurig verslaafd bent en niet in staat bent om dit patroon te doorbreken.

Forensische verslavingspolikliniek Mensen die in aanraking zijn gekomen met justitie en die een verslaving hebben, kunnen doorverwezen worden naar JusTact, de forensische verslavingspolikliniek van Tactus. We behandelen cliënten die thuis wonen en die in een penitentiaire inrichting verblijven.

Meer informatie

 

Doelgroep

  • vanaf 18 jaar
Gegevens ingevoerd: 2-4-2013 16:52:35
Laatste wijziging: 8-2-2023 13:46:31

Tactus Verslavingszorg

Bezoekadres:
Keulenstraat 3
Deventer

Postadres:
Postbus 154
7400 AD Deventer

Telefoonnummer: 088 382 28 87

E-mailadres: communicatie@tactus.nl

Website: www.tactus.nl/


Route / kaart:


Doelstelling of kernactiviteit:
De zorg van Tactus focust zich op de kracht en mogelijkheden van mensen. Dat betekent niet dat iemand het volledig zelf moet uitzoeken. Wij zijn er om te helpen. We helpen de cliënt maar ook naasten en professionals. Omdat het ons samen wel lukt!