Logo digitale-sociale-kaart.nl
HomeThomas Advocaten › Personen- en familierecht
Zoom:

Personen- en familierecht

Doel

Het personen- en familierecht is het onderdeel van het burgerlijk recht dat zich bezighoudt met nder meer afstamming, geboorte, huwelijk en echtscheiding. Thomas Advocaten kan u hierin bijstaan.

Toelichting

Echtscheiding Overweegt u om te gaan scheiden of bent u geconfronteerd geraakt met een verzoek van uw partner om te scheiden? In dat geval kan een hoop op u af komen. Thomas advocaten begeleidt u met de juridische, de praktische en de zakelijke problemen die moeten worden opgelost, zonder het oog te verliezen voor het menselijke proces. Het is van belang dat de echtscheiding in alle opzichten goed geregeld wordt.? Thomas Advocaten heeft ruime ervaring in het opereren in de gevoelige ‘intermenselijke’ relaties. Inmiddels bestaan verschillende manieren om uw echtscheiding te regelen. De keuze voor de juiste procedure is van een aantal factoren afhankelijk. Thomas Advocaten adviseren en begeleiden u in uw keuze. Welke procedure u gaat volgen is bijvoorbeeld onder meer afhankelijk van de kwaliteit van de verhoudingen tussen de (ex-)partners en daarmee gepaard gaande mogelijkheden van communicatie. Ook is in de afgelopen jaren veel (meer) aandacht voor de relatie kind en scheiding. Steeds meer instanties houden zich bezig met de belangen van ‘scheidingskinderen’. Thomas advocaten heeft contact met een aantal mediators waarmee wordt samengewerkt. Een mediator is bij uitstek een echtscheidingsbemiddelaar. U kunt dan via een mediator gesprekken voeren en eventueel afspraken maken. Thomas Advocaten kan u daarna begeleiden in het kader van de juridische afronding van de echtscheidingsprocedure. Soms is het gewoonweg (nog) niet zinvol om veel tijd te investeren in bemiddelingsgesprekken. In dat geval is het noodzakelijk om een andere koers te varen, zodat belangen veiliggesteld worden.Heel soms is het gelukkig ook mogelijk dat partijen reeds onderling concrete afspraken hebben gemaakt, zodat alleen (juridische juiste) formalisering door een advocaat nodig is; ook dan staan onze advocaten u uiteraard graag bij. Een gezamenlijk verzoek ligt dan in de rede. Omgangsregeling In het geval dat ouders besluiten hun relatie niet voort te zetten heeft dit uiteraard direct gevolgen voor het contact tussen het kind/de kinderen en de niet verzorgende ouder. Ook het recht op omgang tussen ouders en kinderen is in de wet opgenomen. Ouders die uit elkaar gaan, zijn verplicht om afspraken over hun kinderen vast te leggen in een zogenoemd ouderschapsplan. Een ouderschapsplan helpt partijen bij het maken van afspraken over bijvoorbeeld de zorgverdeling en de alimentatie voor het kind/de kinderen. Als u geen gezag hebt over uw kind, dan maakt u afspraken over de omgang met uw kind en de informatie over uw kind. Kom gerust langs bij een van onze vestigingen om uzelf te laten voorlichten cq. informeren over uw rechten en plichten in uw persoonlijke situatie. Partner- en/of kinderalimentatie Is er sprake van het verbreken van een relatie? Dan komt daar ook vaak de vraag op of er recht is op partneralimentatie en/of kinderalimentatie. Bij Thomas Advocaten kunt u zich hierover laten adviseren en een berekening laten maken. Thomas Advocaten voert veel procedures in alimentatiezaken. Naast Nederlands kan men ook terecht met Portugees, Spaans, Arabisch en Berbers

Meer informatieLocatie (-s) waar u terecht kunt:

Thomas Advocaten
Bezoekadres: Ceintuurbaan 259-261 H
Postadres: Ceintuurbaan 259-261 H, 1074 CZ Amsterdam
Telnr.: 020 670 39 85
Faxnr.: 020 670 39 76

Route / kaart
Thomas Advocaten
Bezoekadres: Europalaan 840
Postadres: Europalaan 840, 1363 BM Almere
Telnr.: 036 760 19 19
Faxnr.: 036 760 19 18

Route / kaart
Doelgroep

  • vanaf 16 jaar


Laatste wijziging: 04-02-2024 21:15:03

Thomas Advocaten

E-mailadres: info@thomasadvocaten.nl

Website: www.thomasadvocaten.nl/


Doelstelling of kernactiviteit:
Thomas Advocaten voert een algemene praktijk met accenten op het gebied van het Strafrecht en Personen- en Familierecht.

Belangrijkste doelgroepen:
Naast Nederlands kan men ook terecht met Portugees, Spaans, Arabisch en Berbers