HomeThomas Advocaten › Sociaal zekerheidsrecht
Zoom:

Sociaal zekerheidsrecht

Doel:

Het sociaal zekerheidsrecht omvat de wet en regelgeving die ziet op sociale zekerheid, een uitgebreid publiek stelsel dat bedoeld is om inkomen en/of verzorging te garanderen voor personen of gezinnen (of andere samenlevingsvormen) die daar, tijdelijk of blijvend, zelf niet (langer) toe in staat worden geacht. Zulks doet zich onder meer voor bij: werkloosheid, pensioen, ziekte, overlijden van naasten, arbeidsongeschiktheid, geheel dan wel gedeeltelijk waardoor afhankelijkheid ontstaat van een uitkering.


Werkwijze:

Het sociaal zekerheidstelsel kan worden onderverdeeld in sociale verzekeringen en sociale voorzieningen.

Sociale verzekeringen (niet limitatief):

•de Werkloosheidswet (WW)

•de Algemene ouderdomswet (AOW)

•Arbeidsongeschiktheidswetgeving (ZW, WAO/WIA etc.)

•de Algemene nabestaande wet (ANW)

•Besluiten

Sociale voorzieningen (niet limitatief):

•de Wet voorzieningen gehandicapten (WVG), tegenwoordig de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)

•de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jong gehandicapten (WAJONG)

•de Wet Werk en Bijstand (WWB)

•de Algemene Kinderbijslagwet (AKW)

•de Toeslagenwet (TW)

De wetten en regels van dit rechtsgebied worden van overheidswege uitgevoerd door met name het UWV en gemeenten. Indien u in aanmerking wenst te komen voor of reeds gebruik maakt van een van bovenstaande sociale verzekeringen of sociale voorzieningen kunt u regelmatig geconfronteerd worden met besluiten van deze organisaties waarin bijvoorbeeld uw aanvraag om in aanmerking te komen voor een regeling wordt afgewezen, wijzigingen in uw uitkering worden aangekondigd, overgaan wordt tot beëindiging van uw uitkering of een zogenaamde maatregel wordt opgelegd.

Indien u het niet eens bent met een besluit dat u heeft ontvangen kunt u binnen 6 weken bezwaar of beroep aantekenen, bij gebreke waarvan inhoudelijk verweer niet langer mogelijk is.

Met name gezien de complexiteit van de regelgeving en het tempo en de regelmaat waarmee bestaande regelingen vervangen worden door nieuwe regelingen, is juridische bijstand op dit rechtsgebied sterk aan te raden.

Naast Nederlands kan men ook terecht met Portugees, Spaans, Arabisch en BerbersLocatie (-s) waar u terecht kunt:

Thomas Advocaten
Bezoekadres: Ceintuurbaan 259-261 H
Postadres: Ceintuurbaan 259-261 H, 1074 CZ Amsterdam
Telnr.: 020 670 39 85
Faxnr.: 020 670 39 76

Route / kaartThomas Advocaten
Bezoekadres: Europalaan 840
Postadres: Europalaan 840, 1363 BM Almere
Telnr.: 036 760 19 19
Faxnr.: 036 760 19 18

Route / kaart
Doelgroep


- Voor iedereen - vanaf 16 jaar
Gegevens ingevoerd: 19-11-2014 10:56:19
Laatste wijziging: 12-1-2016 19:54:41

Aangeboden door:

Logo

Thomas Advocaten


Website: www.thomasadvocaten.nl


Organisatie Type
Hulp- en zorgverlening


Doelstelling of kernactiviteit:
Thomas Advocaten voert een algemene praktijk met accenten op het gebied van het Strafrecht en Personen- en Familierecht.


Belangrijkste doelgroepen:
Naast Nederlands kan men ook terecht met Portugees, Spaans, Arabisch en Berbers