Logo digitale-sociale-kaart.nl
Logo Financieel Paspoort
Logo voorzieningen.nl
HomeTrend Zorg Veldhoven › Ambulante begeleiding
Zoom:

Ambulante begeleiding

Doel

De ambulant begeleider van Trendzorg gaat in kaart brengen wat de zorgvraag is en geeft in overleg met ouders en verwijzer praktische hulp en ondersteuning bij u thuis. De begeleiding wordt altijd systemisch ingezet, dat wil zeggen dat ouders en alle kinderen worden betrokken in het proces.

Toelichting

Afhankelijk van de zorgvraag worden er doelen opgesteld waar aan gewerkt gaan worden, hiervoor wordt een stappenplan opgesteld zodat er gestructureerd gewerkt wordt. Dit gaat in overleg met ouders zodat u ook weet waar aan gewerkt zal worden. Het doel kan bijvoorbeeld zijn om uw kind sociaal en emotioneel sterker te maken of om een verandering in het gedrag te bereiken. Afhankelijk van de zorgvraag komt de ambulant begeleider tweewekelijks, wekelijks of meerdere malen per week bij u thuis. Het uitgangspunt van de ambulante begeleiding is om zoveel mogelijk de ontwikkeling van uw kind te stimuleren. De ambulant begeleider houdt rekening met de problematiek van uw kind en zoekt naar zijn of haar sterke kanten, om deze te versterken en uit te breiden. Met de ambulante begeleiding van Trendzorg: · Krijgt uw kind en uw gezin erkenning · Kan uw kind ander gedrag aanleren · Ontstaat er duidelijkheid en structuur in het gezin · Verbetert de communicatie tussen u en uw kind · Wordt uw kind persoonlijk begeleid naar meer zelfacceptatie · Kan uw kind sociale vaardigheden aanleren · Verbetert de communicatie tussen u en uw kind · Wordt uw kind gestimuleerd om meer zelfredzaam te worden.

Begeleiding van kinderen en jongeren: De begeleiding wordt ingezet om uw kind vaardigheden aan te leren en om al behaalde vaardigheden te behouden. Het doel is om de mogelijkheden uit te breiden, de thuissituatie te verbeteren en de competenties van uw kind te vergroten. Door ondersteuning van onze begeleiding kunnen wij uw kind: · Leren te spelen / samen te spelen · Stimuleren zelfstandig te functioneren · Helpen meer zelfvertrouwen te krijgen · Begeleiden in het aanbrengen van een dagstructuur · Leren om te gaan met conflicten.

Tevens kan de begeleiding worden ingezet om de dagelijkse bezigheden voor u en uw gezin te verlichten. U kunt bijvoorbeeld op woensdagmiddag een begeleider laten komen die samen met uw kind gaat spelen, naar een sportclub gaat of helpt bij het maken van huiswerk. U kunt zich dan vooral eens met de andere kinderen bezighouden. De begeleider kan in overleg ook op andere momenten bij de kinderen blijven, zodat u zelf eens de deur uit kan. Binnen de ambulante begeleiding wordt aan individuele doelen gewerkt. Per kind en per gezinssysteem wordt besproken wat de hulpvraag is en deze wordt vertaald naar korte en lange termijndoelen, welke verwerkt worden in een zorgplan. Gezinscoaching en advies De geboden begeleiding is niet alleen voor uw kind. Ook u kunt uw competenties vergroten. U kunt uw opvoedingsvaardigheden uitbreiden, zodat u beter kunt inspelen op de problematiek van uw kind. Tevens kunnen wij u helpen bij het aanbrengen van een structuur in het verloop van de dag. Daarnaast kan de begeleider u ondersteunen bij gesprekken op school of andere instanties. De hulpverlening die wij inzetten is vaak een combinatie van zowel begeleiding van uw kind als coaching van het hele gezin.


Doelgroep

  • vanaf 18 jaar


Laatste wijziging: 22-05-2024 10:27:01

Trend Zorg Veldhoven

Bezoekadres:
Locht 93
5504 KC Veldhoven

Postadres:
Locht 93
5504 KC Veldhoven

Telefoonnummer: 040-2089290

E-mailadres: info@trend-zorg.nl

Website: trendzorg.nl/


Route / kaart:


Doelstelling of kernactiviteit:
Trendzorg biedt begeleiding en ondersteuning aan cliënten die vanwege hun problematiek moeite hebben om zich staande te houden in de samenleving. Het verbeteren van de kwaliteit van leven en het vergroten van de autonomie staat hierbij centraal.

Belangrijkste doelgroepen:
Trendzorg biedt woonbegeleiding aan jong volwassenen met een gedrags- en/of ontwikkelingsstoornis zoals: - ASS (Autisme Spectrum Stoornissen) - AD(H)D (Attention Deficit (Hyperactive) Disorder) - ODD (Oppositional Defiant Disorder)