HomeTribuo BV › Advies en begeleiding naar werk
Zoom:

Advies en begeleiding naar werk

Doel:

Duurzame deelname binnen participatie maatschappij


Werkwijze:

Bij ons staat het mens zijn centraal en valt uiteen in de drie-eenheid:

- werkbeleving : participatie van duurzame arbeid

- welbevinden : geestelijk en mentaal een acceptabele mate van gezondheid ervaren

- welzijn : leefomgeving waarin materiële en niet materiële levensbehoeften centraal staan en redelijker wijs in balans zijn.

Onze Vier Kernwaarden

De vier kernwaarden zijn van toepassing op alle partijen die betrokken zijn in het vormgeven van het traject:

* Durf

Durf heeft te maken met moed en kwetsbaarheid. Niet alleen het aangaan van risico’s speelt in durf een rol maar zeker ook durven aangeven dat je iets niet kunt getuigd van moed. Dit betekent balans in het vinden van je eigen grens en uitproberen van kansen. Dat zoeken de medewerkers van Trinitas samen met de kandidaat en (potentiële) werkgever op met name omdat daar het deel van persoonlijke groei zit.

* Verantwoordelijkheid

Vaak het moeilijkste deel van een traject ‘het in beweging komen’ . Dit geldt voor zowel de kandidaat als werkgever. Hiervoor moet je verantwoordelijkheid durven te nemen. We besteden dan ook in het traject veel tijd en aandacht aan deze ‘warm draai’ periode. Een periode waarin we gezamenlijk energie steken in het oppakken van die nieuwe toekomst.

* Eerlijkheid

Voor ons de meeste prominente kernwaarde waar alles om draait en waar we direct en duidelijk in willen zijn. Eerlijkheid naar onszelf, de kandidaat en de (potentiële) werkgever is in ons traject een vereiste.

* Motivatie

We verwachten dat de kandidaat op zoek gaat naar een ambitie die de ‘het in beweging komen’ in daadwerkelijke acties om kan zetten. Door het samen zoeken en benoemen van een of meerdere motivatoren halen we het beste in mensen naar boven. Dit geldt voor zowel voor kandidaat , Trinitas en werkgever. Het kan passie laten ontwaken en talenten in bloei zetten. In deze zoektocht krijgt hij/zij natuurlijk alle medewerking.

Onze missie vertaald in vijf speerpunten

- Vinden van passend werk waar de kandidaat dusdanig plezier en waardering uithaalt dat er een basis wordt gelegd voor een gedegen participatie op de arbeidsmarkt waarbij continuïteit voor de langere termijn het uitgangspunt is.

- Investeren in het internsief begeleiden van werkgever en kandidaat om (blijvend) samen een weg te vinden in de werksituatie waarin de kandidaat mogelijk vraagt om een andere benaderingswijze.

- Denken en handelen in kleine groepen en individueel waarbij we geloven dat betrokkenheid en persoonlijke aandacht de slagingskansen in het vinden en behouden van werk de sleutel van succes is.

- Implementeren en integreren van de Undique© methode

Programma:

1- persoonlijke kennismaking : In deze eerste fase brengen we de persoon in kaart waarbij gekeken wordt naar alle facetten die in het leven een rol spelen waardoor werk al dan niet een succes is geworden.

2- persoonlijk paspoort : In de tweede fase wordt de rode draad uit de kracht van de loopbaan gehaald en gekeken waar de anker punten zitten in de toekomst.

3- wildernis ervaring : Een traject bij Trinitas kies jezelf maar moet je tevens verdienen. De reden waarom we samen erop uitrekken en te ontdekken wie je bent en wat je in het leven nu echt voor keuzes gaat maken.

4- direct aan de slag : Na de wildernis ervaring gaat de kandidaat direct een de slag middels een stage periode van een maand bij een werkgever buiten of binnen ons bedrijf.

5- Vorming en scholing : De zaterdag school is een commitment voor 6 maanden waarbij een programma wordt gedraaid waarin vorming en gedrag maar ook het ontwikkelen van praktische vaardigheden centraal staanContactpersoon:
Naam: Peter Hunting
Telefoonnummer: 040-7820205
E-mail: info@tribuo.nl

Naam: Esther Zimmermanns
Telefoonnummer: 040-7820205
E-mail: info@tribuo.nl


Locatie (-s) waar u terecht kunt:

Kantoor Eindhoven
Bezoekadres: De Run 4222
Postadres: Postbus 268, 5600 AG Eindhoven
Telnr.: 040-7820205
E-mail: info@tribuo.nl

Route / kaart
Doelgroep


- Voor iedereen - vanaf 18 jaar
Gegevens ingevoerd: 25-4-2017 10:41:04

Aangeboden door:

Logo

Tribuo BV


Bezoekadres: De Run 4222, 5503 LL Veldhoven
Postadres: Postbus 268, 5600AG Eindhoven
Telefoonnummer: 040-7820205
E-mail: info@tribuo.nl
Website: www.tribuo.nl

Route / kaart:Organisatie Type
Re-integratiebedrijven


Doelstelling of kernactiviteit:
Begeleiding en advies aan kwetsbare mensen en organisaties


Belangrijkste doelgroepen:
Kwetsbare doelgroepen


Soorten diensten of activiteiten:
Begeleidingstrajecten, adviestrajecten, bewindvoering mentorschap en curatele.


Contactpersonen:
Peter Hunting
E-mail: info@tribuo.nl
Telefoonnummer: 040-7820205
Esther Zimmermanns
E-mail: info@tribuo.nl
Telefoonnummer: 040-7820205