HomeUAF - Stichting voor Vluchteling-Studenten › Begeleiding vluchtelingen bij studie en werk
Zoom:

Begeleiding vluchtelingen bij studie en werk

Doel:

Vluchtelingen zijn mensen met waardevolle kennis en kwaliteiten. Van echte doeners tot hoogopgeleide denkers. Studenten en professionals die veel kunnen betekenen voor Nederland. Maar… nog steeds lukt het weinig vluchtelingen een opleiding te volgen én een baan te vinden op hun eigen niveau. Onze begeleiding is daarom van groot belang.

Meer informatie:
 


Werkwijze:

• Wij adviseren, begeleiden en ondersteunen studenten en professionals financieel, bij hun studie(keuze) en het vinden van een baan.

• Wij informeren, motiveren en verbinden de student of professional en iedereen die bij zijn of haar loopbaan betrokken is, zoals onderwijsinstellingen, (lokale) overheden en werkgevers. Door slim samen te werken boeken we het snelst resultaat.

In een oogopslag zien hoe het UAF werkt? Bekijk deze infographic. Hierin is te zien hoe een gevluchte student of professional terechtkomt bij het UAF en wat vervolgens de stappen en mogelijkheden zijn.

Gemeenten

De regie op inburgering gaat vanaf 1 juli 2021 naar de gemeente. Het UAF adviseert en ondersteunt gemeenten bij de intake en begeleiding van hoogopgeleide statushouders. Voor meer informatie: https://www.uaf.nl/partners/gemeente/Contactpersoon:


Doelgroep


- Allochtone iedereen - van 16 tot 45 jaar


Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- allochtonen, nieuwkomers en vluchtelingen
Gegevens ingevoerd: 1-1-2003
Laatste wijziging: 11-11-2020 21:14:43

Aangeboden door:

Logo

UAF - Stichting voor Vluchteling-Studenten


Bezoekadres: Newtonlaan 71, 3584 BP Utrecht
Postadres: Postbus 14300, 3508 SK Utrecht
E-mail: info@uaf.nl
Telefoonnummer: 030 2520835
Website: www.uaf.nl

Route / kaart:Organisatie Type
Onderwijs en educatie


Doelstelling of kernactiviteit:
Het UAF ondersteunt hoogopgeleide vluchtelingen bij het realiseren van een passende maatschappelijke positie. Wij begeleiden hen bij hun studie en bij het vinden van een baan die aansluit bij hun capaciteiten.


Belangrijkste doelgroepen:
Hoger opgeleide vluchteling-student (MBO 3+, HBO en WO)


Soorten diensten of activiteiten:
• Wij adviseren, begeleiden en ondersteunen studenten en professionals financieel, bij hun studie(keuze) en het vinden van een baan.

• Wij informeren, motiveren en verbinden de student of professional en iedereen die bij zijn of haar loopbaan betrokken is, zoals onderwijsinstellingen, (lokale) overheden en werkgevers. Door slim samen te werken boeken we het snelst resultaat.


Contactpersoon:
Secretariaat UAF
E-mail: info@uaf.nl
Telefoonnummer: 030-2520835