HomeUWV › Aanvraag beoordeling arbeidsvermogen
Zoom:

Aanvraag beoordeling arbeidsvermogen

Doel:

U heeft een arbeidsbeperking en wil daarom ondersteuning bij uw werk of inkomsten.

Meer informatie:
 


Werkwijze:

Met arbeidsbeperking bedoelen wij dat u door uw ziekte of handicap:

* moeite heeft met het vinden of houden van werk. U kunt daardoor niet het minimumloon verdienen;

* ondersteuning nodig heeft die een gewone werkgever niet kan bieden;

* niet meer kunt werken.

U kunt dan een Beoordeling arbeidsvermogen aanvragen met het formulier Aanvraag beoordeling arbeidsvermogen. Wij beoordelen dan welke vorm van ondersteuning u misschien kunt krijgen.

Als u een Aanvraag beoordeling arbeidsvermogen heeft ingediend, beoordelen wij welke vorm van ondersteuning u kunt krijgen. De uitkomst van de beoordeling bepaalt ook of u ondersteuning krijgt van UWV of van de gemeente.

Afhankelijk van uw situatie zijn er 3 soorten ondersteuning:

1- Kunt u door uw ziekte of handicap niet het minimumloon verdienen? Dan krijgt u misschien een Indicatie banenafspraak. Dit is een verklaring waarmee u onder de doelgroep van de banenafspraak valt. In de banenafspraak hebben het kabinet en werkgevers afgesproken dat ze banen gaan creëren voor mensen met een ziekte of handicap.

Als u een Indicatie banenafspraak heeft, nemen wij u op in het doelgroepregister. U heeft dan meer kans op werk. Want het is voor werkgevers financieel aantrekkelijk om iemand uit het doelgroepregister in dienst te nemen of te houden.

2- Kunt u alleen werken met begeleiding en aanpassingen op een werkplek die een gewone werkgever niet kan bieden? Ook niet met hulp van de gemeente of UWV? Dan geven wij een positief Advies indicatie beschut werk. U kunt met dit advies naar uw gemeente gaan. De gemeente beslist vervolgens of u ook echt een Indicatie beschut werk krijgt.

3- Kreeg u op jonge leeftijd een ziekte of handicap, en kunt u daardoor nu en in de toekomst niet meer werken? Als u voldoet aan de voorwaarden van Wajong 2015, dan kunt u van UWV een Wajong-uitkering krijgen.Doelgroep


- voor alle leeftijdenGegevens ingevoerd: 24-11-2005 11:30:42
Laatste wijziging: 6-7-2020 14:34:21

UWV

Telefoonnummer: 088 - 898 92 94

E-mailadres: persvoorlichting@uwv.nl

Website: www.uwv.nl


Doelstelling of kernactiviteit: Voor reïntegratie en tijdelijk inkomen

Belangrijkste doelgroepen: Werkgevers en werknemers


Doelstelling of kernactiviteit:
Voor reïntegratie en tijdelijk inkomen


Belangrijkste doelgroepen:
Werkgevers en werknemers


Soorten diensten of activiteiten:
Verstrekken van uitkering plus het begeleiden van mensen naar werk.


Contactpersonen:
Klantenservice UWV
Telefoonnummer: 088-8982070
UWV
Telefoonnummer: 0900-9295
UWV
E-mail: VoorzieningenGroningen@uwv.nl
Telefoonnummer: 0900-9295