HomeUWV › Informatie voor werkgevers
Zoom:

Informatie voor werkgevers

Doel:

Verstrekken van een uitkering bij ziekte, werkloosheid of arbeidsongeschiktheid


Werkwijze:

Op de website www.uwv.nl vindt u uitgebreide informatie over alles wat te maken heeft met de sociale verzekeringen voor werknemers.

Deze informatie is bestemd voor werkgevers, ondernemers, administratiekantoren, accountants en arbodiensten:

* Sociale verzekering en premies

- Administratie

- Premies

- Rechten en plichten

* Ziekte en zwangerschap

- Ziekte van werknemers

- Ziekte voorkomen

- Zwangerschap en adoptie

- Financiële gevolgen

* Arbeidsongeschiktheid

- Arbeidsongeschiktheid van werknemers

- Eigen risico dragen WIA/WAO

- Over de WIA

* Ontslag en werkloosheid

- Ontslaan van werknemers

- Minder of geen werk voor werknemers

* Zelfstandigen zonder personeel

- Een eigen bedrijf starten

- Eigen bedrijf en arbeidsongeschiktheid

- Rechten en plichten

* Contact met het UWV

* Brochures en formulierenLocatie (-s) waar u terecht kunt:

Werkgevers contact
Bezoekadres: zie website www.uwv.nl
Telnr.: 0900 - 92 95 (lokaal tarief)

Route / kaart
Doelgroep


- Voor iedereen - vanaf 16 jaar
Gegevens ingevoerd: 24-11-2005 11:06:45
Laatste wijziging: 7-12-2006 9:55:59

Aangeboden door:

UWV


Telefoonnummer: 0900 - 92 94 (lokaal tarief) voor werknemers
Website: www.uwv.nl


Organisatie Type
Re-integratiebedrijven


Doelstelling of kernactiviteit:
Voor reïntegratie en tijdelijk inkomen


Belangrijkste doelgroepen:
Werkgevers en werknemers


Soorten diensten of activiteiten:
Verstrekken van uitkering plus het begeleiden van mensen naar werk.


Contactpersonen:
Klantenservice UWV
Telefoonnummer: 088-8982070
UWV
Telefoonnummer: 0900-9295
UWV
E-mail: VoorzieningenGroningen@uwv.nl
Telefoonnummer: 0900-9295