HomeUWV › UWV - No-riskpolis

UWV - No-riskpolis

Omschrijving:

Als de no-riskpolis van toepassing is kunnen werkgevers een Ziektewet-uitkering aanvragen voor zieke werknemers. De werkgever hoeft dan een groot deel van het loon niet zelf te betalen. Dan betaalt UWV voor maximaal 2 jaar de ziektewet-uitkering. In het eerste jaar ligt de uitkering tussen de 70% en 100% van het dagloon. In het tweede jaar is de uitkering 70% van het dagloon.

De no-riskpolis geldt voor werknemers met een handicap, ziekte, langdurige werkeloosheid of registratie in het doelgroepregister. De no-riskpolis geldt dan automatisch. Ook als de werknemer een belemmering heeft ervaren tijdens een opleiding kan de no-riskpolis van toepassing zijn. Er moet dan een no-riskverklaring door het UWV worden afgegeven.

De no-riskpolis geldt 5 jaar, vanaf de eerste werkdag van de werknemer. In bijzondere gevallen verlengt UWV de periode van 5 jaar met nog eens 5 jaar. Van bijzondere gevallen is sprake als de werknemer een ernstige ziekte had.

Bij een werknemer die een Wajong-uitkering krijgt of ooit heeft gekregen of een werknemer met een WSW-indicatie, geldt de no-riskpolis zo lang de werknemer werkt.


Meer informatie:
 


Voorwaarden:

De no-riskpolis is automatisch van toepassing als de werknemer:

 • Een WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering ontvangt.

 • Een afwijzing voor een WIA-uitkering heeft ontvangen, maar in de beslissing over de WIA-uitkering staat dat hij bij een nieuw dienstverband gebruik mag maken van de No-riskpolis.

 • Ooit een Wajong-uitkering heeft ontvangen.

 • Een WSW-indicatie van UWV heeft, maar niet bij een sociale werkvoorziening werkt.

 • Opgenomen is in het doelgroepenregister en na 1 januari 2015 bij de werkgever in dienst is gegaan.

De no-riskverklaring wordt afgegeven als de werknemer aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • De werknemer is niet meer leerplichtig.

 • De werknemer is jonger dan 30 jaar.

 • De werknemer minder dan 5 jaar geleden de laatste opleiding heeft afgerond.

 • De laatste opleiding geen volwassenenonderwijs was, om een diploma voor het voortgezet onderwijs te halen.

Daarnaast moet voor de no-riskverklaring ook worden voldaan aan één van de volgende situaties:

 • De laatste opleiding was speciaal onderwijs, een praktijkopleiding of een entree-opleiding in het Mbo.

 • De werknemer had een onderwijsvoorziening (hulp of hulpmiddel om een opleiding te kunnen volgen) en de werknemer heeft deze onderwijsvoorziening langer dan 1 jaar nodig gehad.

 • De werknemer heeft passend onderwijs gehad binnen het reguliere onderwijs.

 • De werknemer heeft de opleiding door ziekte of handicap niet kunnen afronden of met vertraging afgerond.

De no-riskpolis kan worden verlengd indien er sprake is van een ernstige ziekte:

 • Bij het begin van het dienstverband, óf;

 • Bij het begin van de WIA-uitkering terwijl het dienstverband doorliep.


Toepassing
Bij een dienstverband met zieke werknemers met een no-riskpolis.

Ingangsdatum   Onbekend    /     Einddatum   Onbekend

Deze subsidie is beschikbaar in alle branches.


Contactpersoon:
Naam: UWV
Telefoonnummer: 0900-9295


Doelgroep


- Voor iedereen - van 16 tot 67 jaar


Leeftijd vanaf: 18 jaar
Leeftijd tot: 66 jaar
Minimale contractduur: onbepaald
Minimale contractomvang: 12 uur
Minimale duur werkloosheid: onbepaald
Alleen bestemd met arbeidsbeperking.

De regeling is voor de volgende doelgroep(-en): Participatiewet/IOAW/IOAZ, Jongere Arbeidsongeschikten - WaJong, Arbeidsongeschikten WIA/WAO/WAZ, ANW-ers, Niet-uitkeringsgerechtigden, Werkende

Kenmerk toekomstig arbeidsaanbod: Regulier dienstverband, Uitzendovereenkomst, Leerwerkovereenkomst BBLGegevens ingevoerd: 21-07-2010
Laatste wijziging: 22-2-2017 11:06:49

Aangeboden door:

UWV


Telefoonnummer: 0900 - 92 94 (lokaal tarief) voor werknemers
Website: www.uwv.nl


Organisatie Type
Re-integratiebedrijven


Doelstelling of kernactiviteit:
Voor reïntegratie en tijdelijk inkomen


Belangrijkste doelgroepen:
Werkgevers en werknemers


Soorten diensten of activiteiten:
Verstrekken van uitkering plus het begeleiden van mensen naar werk.


Contactpersonen:
Klantenservice UWV
Telefoonnummer: 088-8982070
UWV
Telefoonnummer: 0900-9295
UWV
E-mail: VoorzieningenGroningen@uwv.nl
Telefoonnummer: 0900-9295


Locaties van deze organisatie:

 Werkgevers contact
 Bezoekadres: zie website www.uwv.nl
 Telefoonnummer: 0900 - 92 95 (lokaal tarief)

Route / kaart: