HomeUWV › UWV - Subsidie interne Jobcoaching
Zoom:

UWV - Subsidie interne Jobcoaching

Omschrijving:

Als een werkgever een werknemer in dienst neemt of heeft met een langdurige ziekte of handicap die begeleiding nodig heeft, kan de werknemer de ondersteuning van een interne jobcoach aanvragen. De werknemer krijgt een persoonlijk trainings- of inwerkprogramma en begeleiding op de werkvloer. Aan het eind van een geslaagd programma kan de werknemer zijn werk zelfstandig uitvoeren. De jobcoach blijft bereikbaar wanneer er een probleem ontstaat of als er nog knelpunten zijn.
De jobcoach begeleidt de werknemer maximaal 3 jaar. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt de begeleiding verlengd na deze periode.
In het 1e jaar krijgt de werknemer voor max. 15% van zijn werkuren begeleiding door de jobcoach. In het 2e jaar is de begeleiding maximaal 7,5% en in het 3e jaar maximaal 6%. In uitzonderlijke gevallen kan de mate van begeleiding worden uitgebreid. Het inzetten van een jobcoach kost de werkgever niets. UWV betaalt de vergoeding elke 6 maanden als voorschot aan de jobcoachorganisatie.


Meer informatie:
 


Voorwaarden:

 • De werknemer heeft een structurele functionele beperking.

 • De werknemer heeft een dienstverband van minimaal 6 maanden en werkt ten minste 12 uur per week.

 • In geval van een dienstverband moet de werknemer minimaal 35% van het minimumloon verdienen.

 • Uitzonderingen hierop zijn soms mogelijk.

 • Bij aanvraag van de subsidie begeleidingsplan inleveren

 • Met ingang van 01-01-2015 kan UWV geen subsidie verstrekken ten behoeve van personen die onder de Participatiewet vallen, te weten:

  • werknemers in de zin van de Wsw

  • jonggehandicapten met een zekere loonwaarde

  • werklozen en werkzoekenden die ingeschreven staan bij UWV, zonder een uitkering te ontvangen, of die een uitkering anders dan een uitkering van het UWV ontvangen (zoals een bijstandsuitkering of een ANW-uitkering).


Toepassing
Bij een dienstverband en proefplaatsing van minimaal 6 maanden en tenminste 12 uur per week.

Ingangsdatum   01-01-2015   /     Einddatum   Onbekend

Deze subsidie is beschikbaar in alle branches.


Contactpersoon:
Naam: UWV
Telefoonnummer: 0900-9295


Doelgroep


- Voor iedereen - van 16 tot 67 jaar


Leeftijd vanaf: 16 jaar
Leeftijd tot: 66 jaar
Minimale contractduur: minimaal 6 maanden
Minimale contractomvang: 12 uur
Minimale duur werkloosheid: onbepaald
Maximale subsidie: € 0,00
Alleen bestemd met arbeidsbeperking.

De regeling is voor de volgende doelgroep(-en): Participatiewet/IOAW/IOAZ, Jongere Arbeidsongeschikten - WaJong, Niet werkend werkzoekend, Arbeidsongeschikten WIA/WAO/WAZ, ANW-ers, Niet-uitkeringsgerechtigden, Werkende

Kenmerk toekomstig arbeidsaanbod: Regulier dienstverband, Leerwerkovereenkomst BBL, Werkervaring/StageGegevens ingevoerd: 22-2-2017 10:12:31
Laatste wijziging: 22-2-2017 10:12:31

Aangeboden door:

UWV


Telefoonnummer: 0900 - 92 94 (lokaal tarief) voor werknemers
Website: www.uwv.nl


Organisatie Type
Re-integratiebedrijven


Doelstelling of kernactiviteit:
Voor reïntegratie en tijdelijk inkomen


Belangrijkste doelgroepen:
Werkgevers en werknemers


Soorten diensten of activiteiten:
Verstrekken van uitkering plus het begeleiden van mensen naar werk.


Contactpersonen:
Klantenservice UWV
Telefoonnummer: 088-8982070
UWV
Telefoonnummer: 0900-9295
UWV
E-mail: VoorzieningenGroningen@uwv.nl
Telefoonnummer: 0900-9295