HomeVakcentrale FNV › FNV Vrouwenbond
Zoom:

FNV Vrouwenbond

Doel:

De FNV Vrouwenbond is een vakbond voor alle vrouwen en zet zich vooral in om de positie te verbeteren van vrouwen die elders nog wel eens over het hoofd worden gezien: vrouwen die hun betaalde werk met zorgtaken combineren, vrouwen in de bijstand, vrouwen met een WAO-uitkering, herintreedsters, weduwen, mantelzorgers en vrijwilligers.

Meer informatie:
 


Werkwijze:

De bond die zich inzet om de positie van vrouwen te verbeteren. Met bijna 3.300 leden.

Adres: FNV Centraal Vakbondshuis

Hertogswetering 159

3543 AS Utrecht

Postbus 9124

3506 GC Utrecht

Tel: 020 581 63 98 , Fax: 020 581 63 92, E-mail: post@fnvvrouwenbond.nlDoelgroep


- Voor vrouwen - vanaf 16 jaar
Gegevens ingevoerd: 20-2-2007 19:59:07
Laatste wijziging: 10-8-2017 16:02:35

Extra informatie over deelnemers


Motivatie voor deelname:
Niet vereist

Aangeboden door:

Vakcentrale FNV


Bezoekadres: Hertogswetering 159 Utrecht
Postadres: Postbus 9124, 3506 GC Utrecht
Telefoonnummer: 020-58 16 300 (voor zakelijke relaties)
Faxnummer: 020-68 44 541
E-mail: info@fnv.nl
Telefoonnummer: 088 - 368 0 368 Ma t/m vrij 8.30 - 17.30 uur
Website: www.fnv.nl

Route / kaart:Organisatie Type
Belangenbehartiging


Doelstelling of kernactiviteit:
De FNV bestaat uit 16 zelfstandige vakbonden, die werkzaam zijn in bijna alle sectoren van onze maatschappij. De FNV-bonden werken samen binnen de overkoepelende vakcentrale.


Belangrijkste doelgroepen:
De FNV is er voor iedereen: jong en oud, werknemers, zelfstandigen, mensen met een uitkering en gepensioneerden. Bijna 1,4 miljoen mensen zijn lid van een FNV-bond.


Soorten diensten of activiteiten:
De FNV Vakcentrale coördineert en regelt zaken die boven de afzonderlijke bedrijfstakken uitstijgen. Het bestuur van de vakcentrale en de bonden formuleren de taken en de vakcentrale voert die uit.

De FNV biedt professionele CAO-onderhandelaars, deskundige juristen en betrouwbare belastingconsulenten.
De FNV zorgt voor een goede CAO. Dat is een collectief contract dat de bond namens u en uw collega’s afsluit met de werkgever, een goed loon, fatsoenlijke arbeidsomstandigheden, vermindering van werkdruk enzovoorts, Kortom, alle zaken die met werk en inkomen te maken hebben.

De FNV helpt als uw werkgever de regels in de CAO niet goed naleeft. Ook kunt u terecht voor allerlei gratis diensten, bijvoorbeeld juridisch advies. Dit zijn slechts een paar voorbeelden. Lees meer op www.fnv.nl


Contactpersoon:
Contactcenter
Telefoonnummer: 088 - 368 0 368