Logo digitale-sociale-kaart.nl
Logo Financieel Paspoort
Logo voorzieningen.nl
HomeVeilig Thuis › Onderzoek
Zoom:

Onderzoek

Doel

Iedereen die zich zorgen maakt over een kind en denkt aan kindermishandeling kan dit melden bij Veilig Thuis. Kinderen en jongeren kunnen ook over hun eigen situatie bellen naar Veilig Thuis.

Een maatschappelijk werker of een vertrouwensarts zal samen met u een inschatting maken van de zorgen en bespreken of een Veilig Thuis onderzoek nodig is.

Toelichting

Wanneer doet Veilig Thuis onderzoek?

Wanneer uw zorgen te groot zijn of wanneer u zelf het kind en het gezin niet kunt helpen, zal het AMK een onderzoek starten naar aard en ernst van de mishandeling.

Wat gebeurt er bij een Veilig Thuis onderzoek?

Veilig Thuis gaat na of het kind inderdaad verwaarloosd, mishandeld of misbruikt wordt. Daartoe gaat Veilig Thuis in gesprek met het kind, de ouders en met mensen in de omgeving van het kind, die betrouwbare informatie kunnen verstrekken. Zo wordt er overlegd met de huisarts, het consultatiebureau, de school en met andere beroepskrachten die contact hebben met het gezin. Beroepskrachten hebben het recht om - zonodig zonder toestemming van hun patiënt of cliënt - informatie aan Veilig Thuis te verstrekken, ook wanneer zij een beroepsgeheim hebben.

Op grond van deze informatie vormt Veilig Thuis zich een oordeel over de situatie en neemt een besluit over het vervolgtraject dat ingezet moet worden. Daarbij zijn er de volgende mogelijkheden:

* Hulpverlening: het overdragen van het gezin naar een of meerdere vormen van hulpverlening of behandeling.

* Bescherming: het overdragen van het gezin aan de Raad voor de Kinderbescherming om aan de kinderechter een verzoek voor te leggen voor het treffen van een kinderbeschermingsmaatregel.

* Strafrechtelijke vervolging: het doen van aangifte bij de politie indien de veiligheid van het kind of de ernst van de gemelde feiten daar aanleiding toe geeft.

Veilig Thuis probeert in de meeste gevallen samen met de ouders geschikte hulp te vinden. Wanneer de hulp voor ouders en kind(eren) op gang is gebracht, draagt Veilig Thuis het over aan de betreffende hulpverleningsinstantie en sluit af. Na de onderzoeksfase brengt Veilig Thuis u op de hoogte of ouders en kind hulp krijgen. U krijgt geen inhoudelijke informatie van het onderzoek, tenzij u wordt ingeschakeld bij de verdere hulpverlening.


Contactpersoon

Naam: Centraal meldpunt
Telefoonnummer: 0800-2000 (gratis en 24/7 bereikbaar)


Locatie (-s) waar u terecht kunt:

Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland
Bezoekadres: Valckenierstraat 5-7
Postadres: Valckenierstraat 5-7, 1018 XB Amsterdam
Telnr.: voor professionals: 020-7983798
E-mail: info@020veiligthuis.nl
Webs.: www.020veiligthuis.nl

Route / kaart
Veilig Thuis Brabant Noordoost
Bezoekadres: Pettelaarpark 66
Postadres: Pettelaarpark 66, 5216 PP Den Bosch
Telnr.: voor professionals: 088-2439300
Webs.: www.veiligthuisbno.nl/

Route / kaart
Veilig Thuis Drenthe
Bezoekadres: Mien Ruysweg 1
Postadres: Mien Ruysweg 1, 9408 KA Assen
Telnr.: voor professionals: 088-2460244
E-mail: info@veiligthuisdrenthe.nl
Webs.: www.veiligthuisdrenthe.nl/veilig-thuis.html

Route / kaart
Veilig Thuis Flevoland
Bezoekadres: P.J. Oudweg 1
Postadres: P.J. Oudweg 1, 1314 Almere
Telnr.: voor professionals: 088-2220500
E-mail: info@veiligthuisflevoland.nl
Webs.: www.veiligthuisflevoland.nl

Route / kaart
Veilig Thuis Friesland
Bezoekadres: Tesselschadestraat 2
Postadres: Postbus 312, 8901 BC Leeuwarden
Telnr.: voor professionals: 058 - 2333777
E-mail: info@veiligthuisfriesland.nl
Webs.: www.veiligthuisfriesland.nl

Route / kaart
Veilig Thuis Gelderland-Midden
Bezoekadres: Snelliusweg 1
Postadres: Snelliusweg 1, 6827 DG Arnhem
Telnr.: voor professionals: 026-4424222
Webs.: www.veiligthuisgm.nl/

Route / kaart
Veilig Thuis Gelderland-Zuid
Bezoekadres: Groenewoudseweg 275
Postadres: Groenewoudseweg 275, 6524 TV Nijmegen
Telnr.: 0800 2000
E-mail: communicatie@ggdgelderlandzuid.nl
Webs.: www.veiligthuisgelderlandzuid.nl/

Route / kaart
Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek
Bezoekadres: Burgemeester de Bordesstraat 80
Postadres: Burgemeester de Bordesstraat 80, 1404 GZ Bussum
Telnr.: voor professionals: 035-6991199
E-mail: info@veiligthuisgv.nl
Webs.: www.veiligthuisgv.nl

Route / kaart
Veilig Thuis Groningen
Bezoekadres: Leonard Springerlaan 13
Postadres: Leonard Springerlaan 13, 9727 KB Groningen
Telnr.: voor professionals: 050-5239239
E-mail: info@veiligthuisgroningen.nl
Webs.: www.veiligthuisgroningen.nl

Route / kaart
Veilig Thuis Haaglanden
Bezoekadres: Westeinde 128
Postadres: Westeinde 128, 2518 JS Den Haag
Telnr.: voor professionals: 070-3469717
E-mail: info@veiligthuishaaglanden.nl
Webs.: www.veiligthuishaaglanden.nl

Route / kaart
Veilig Thuis Hollands-Midden
Bezoekadres: Schuttersveld 32
Postadres: Schuttersveld 32, 2316 ZD Leiden
Telnr.: voor professionals: 088-3083636
E-mail: info@veiligthuishm.nl
Webs.: www.veiligthuishollandsmidden.nl/

Route / kaart
Veilig Thuis IJsselland
Bezoekadres: Dokter Klinkertweg 30
Postadres: Dokter Klinkertweg 30, 8025 BS Zwolle
Telnr.: voor professionals: 088 - 2032900
E-mail: info@vtij.nl
Webs.: www.vtij.nl

Route / kaart
Veilig Thuis Kennemerland
Bezoekadres: Oostvest 60
Postadres: Postbus 6033, 2001 HA Haarlem
Telnr.: voor professionals: 088 8006200
Webs.: www.veiligthuis-ken.nl

Route / kaart
Veilig Thuis Noord-Brabant Midden
Bezoekadres: Spoorlaan 448
Postadres: Spoorlaan 448, 5038 CH Tilburg
Telnr.: voor professionals: 013-7516789
E-mail: info@veiligthuismiddenbrabant.nl
Webs.: www.veiligthuismiddenbrabant.nl

Route / kaart
Veilig Thuis Noord- en Midden Limburg
Bezoekadres: Prinsenstraat 4
Postadres: Prinsenstraat 4, 5913 ST Venlo
Telnr.: voor professionals: 088-0072975
E-mail: info@veiligthuisnml.nl
Webs.: www.veiligthuisnml.nl

Route / kaart
Veilig Thuis Noord- en Oost-Gelderland
Bezoekadres: Linie 556
Postadres: Linie 556, 7325CZ Apeldoorn
Telnr.: voor professionals: 0800 2000
E-mail: info@veiligthuisnog.nl
Webs.: www.veiligthuisnoordoostgelderland.nl/

Route / kaart
Veilig Thuis Noord Holland Noord
Bezoekadres: Hertog Aalbrechtweg 5
Postadres: Hertog Aalbrechtweg 5, 1823 DL Alkmaar
Telnr.: voor professionals: 088-0100502
E-mail: info@vtnhn.nl
Webs.: www.veiligthuisnhn.nl

Route / kaart
Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond
Bezoekadres: Paul Krugerstraat 181 (verdieping 5)
Postadres: Paul Krugerstraat 181 (verdieping 5), 3072 GJ Rotterdam
Telnr.: voor professionals: 010-4128110
E-mail: info@veiligthuisrr.nl
Webs.: www.veiligthuisrr.nl

Route / kaart
Veilig Thuis Twente
Bezoekadres: Nijverheidstraat 30
Postadres: Nijverheidstraat 30, 7511 JM Enschede
Telnr.: voor professionals: 088-8567950
E-mail: info@veiligthuistwente.nl
Webs.: veiligthuistwente.nl

Route / kaart
Veilig Thuis Utrecht
Bezoekadres: Tiberdreef 8
Postadres: Postbus 13060, 3507 LB Utrecht
Telnr.: voor professionals: 030-2427800
E-mail: veiligthuis@samen-veilig.nl
Webs.: www.veiligthuisutrecht.nl

Route / kaart
Veilig Thuis West-Brabant
Bezoekadres: St. Ignatiusstraat 253
Postadres: Postbus 2080, 4800 CB Breda
Telnr.: voor professionals: 076-5233466
E-mail: info@veiligthuiswb.nl
Webs.: www.veiligthuiswb.nl

Route / kaart
GGD Zaanstreek-Waterland
Bezoekadres: Vurehout 2
Postadres: Vurehout 2, 1507 EC Zaandam
Telnr.: voor professionals: 075-6518311
Webs.: www.veiligthuiszw.nl

Route / kaart
Veilig Thuis Zeeland
Bezoekadres: Westwal 37
Postadres: Westwal 37, 4461 CM Goes
Telnr.: voor professionals: 0800-2000
E-mail: info@veiligthuiszeeland.nl
Webs.: www.veiligthuiszeeland.nl

Route / kaart
Veilig Thuis Zuid-Holland Zuid
Bezoekadres: Johan de Wittstraat 40 B
Postadres: Johan de Wittstraat 40 B, 3311 KJ Dordrecht
Telnr.: voor professionals: 078-6334980
Webs.: www.veiligthuiszuidhollandzuid.nl

Route / kaart
Veilig Thuis Zuid Limburg
Bezoekadres: Het Overloon 2
Postadres: Het Overloon 2, 6411 TE Heerlen
Telnr.: voor professionals: 088-8805014
E-mail: contact@veiligthuiszl.nl
Webs.: www.veiligthuiszl.nl

Route / kaart
Veilig Thuis Zuidoost-Brabant
Bezoekadres: Sobriëtasplein 102
Postadres: Postbus 761, 5700 AT Helmond
Telnr.: voor professionals: 088-2439400
E-mail: info@veiligthuis-zuidoostbrabant.nl
Webs.: www.veiligthuiszob.nl

Route / kaart
Doelgroep

  • voor alle leeftijden


Laatste wijziging: 26-10-2021 09:41:08

Veilig Thuis

Telefoonnummer: 0800 20 00

E-mailadres: info@veiligthuis-zuidoostbrabant.nl

E-mailadres: contact@veiligthuiszl.nl

Website: www.veiligthuis.nl


Doelstelling of kernactiviteit:
Veilig Thuis is er voor advies, hulp en ondersteuning rond huiselijk geweld en kindermishandeling.

Belangrijkste doelgroepen:
Veilig Thuis is er voor iedereen, jong en oud, die te maken heeft met huiselijk geweld of kindermishandeling.