HomeVeritas Vertegenwoordiging › Bewindvoering
Zoom:

Bewindvoering

Doel:

Bewindvoering is geschikt voor personen die door hun lichamelijke- of geestelijke aandoeding niet meer in staat zijn om hun financiële administratie te regelen.


Werkwijze:

Stichting Veritas Vertegenwoordiging kan uw financiële belangen en vermogen voor u beschermen en beheren. Stichting Veritas Vertegenwoordiging zal ervoor zorgen dat al uw financiën op orde zijn en dat al uw rekeningen op tijd worden betaald. Wij zorgen ervoor dat u weer een stabiele financiële situatie krijgt en dat u het overzicht over uw financiën weer terug krijgt.

Voor wie is bewindvoering geschikt?

Wanneer u het lastig vindt om uw geldzaken op orde te krijgen of wanneer uw dierbare/naaste niet meer in staat is zelfstandig de financiën te regelen, dan kan bewindvoering de oplossing zijn. Stichting Veritas Vertegenwoordiging kan u in deze situatie helpen, door uw financiën weer op orde te brengen. Bewindvoering is in het bijzonder geschikt voor mensen met dementie, een psychiatrische problematiek of een verstandelijke beperking.

Wat mag u van Stichting Veritas Vertegenwoordiging verwachten?

Hieronder ziet u een overzicht van de werkzaamheden die wij uit voeren bij bewindvoering:

- Voortraject (bewindvoering aanvragen/aanmeldingsprocedure)

* Intakegesprek: wij maken nader kennis met u en bespreken uw financiële situatie.

* Stichting Veritas Vertegenwoordiging vraagt bewindvoering voor u aan bij de kantonrechter.

* Wij maken voor u een plan van aanpak op maat op basis van uw financiën en situatie.

* Stichting Veritas Vertegenwoordiging opent voor u een beheerrekening, waar voortaan uw inkomen en belastinggeld op ontvangen.

* U ontvangt wekelijks of maandelijks geld op uw leefgeldrekening voor uw dagelijkse uitgaven zoals boodschappen.

* Stichting Veritas Vertegenwoordiging maakt een plan van aanpak op maat, op basis van uw financiën en persoonlijke situatie.

* Uw casemanager gaat naar rechtbank voor de uitspraak van de bewindvoering.

- Bewindvoeringstraject

* Stichting Veritas Vertegenwoordiging betaalt iedere maand uw vaste lasten.

* Wij doen ieder jaar uw belastingaangifte (box 1).

* Wij declareren uw ziektekosten.

* Wij vragen toeslagen voor u aan, zoals zorgtoeslag en huurtoeslag.

* Aanvragen van bijzondere bijstand voor de kosten van bewindvoering.

* Aanvragen van kwijtschelding gemeentelijke belastingen.

* Mocht u (problematische) schulden hebben, dan zoekt Stichting Veritas Vertegenwoordiging naar een passende oplossing.

* Maandelijks krijgt u van Stichting Veritas Vertegenwoordiging een overzicht van uw beheerrekening met al uw inkomsten en uitgaven.

* We maken jaarlijks een overzicht van uw inkomsten en uitgaven voor de kantonrechter.

-Woning

* Als u een koophuis heeft, dan ontruimen uw woning en maken wij uw woning verkoop klaar.

* Als u een huurhuis heeft dan zorgen wij dat uw woning, aan de eisen van de woningcorporatie voldoet.

* Stichting Veritas Vertegenwoordiging verzorgt de verhuizing van uw woning naar de verzorgingsinstelling.

* Wij verkopen uw woning of zeggen uw huurhuis op, wanneer u naar een verzorgingsinstelling gaat.

- Natraject (executele)

* Met behulp van executele kunnen wij onder andere uw testament, begrafenis, crematie en erfenis regelen. Bekijk hier meer informatie over de afwikkeling van uw nalatenschap en/of uitvaart.

Bewindvoering en mentorschap

Bewindvoering wordt doorgaans gecombineerd met mentorschap. Bij deze combinatie wordt er zorg gedragen voor de financiën en het maken van beslissingen over de verzorging, verpleging en begeleiding van de cliënt.Doelgroep


- Voor iedereen - vanaf 16 jaar
Laatste wijziging: 24-9-2019 11:56:51

Aangeboden door:

Logo

Veritas Vertegenwoordiging


Postadres: Postbus 9099, 3007 AB Rotterdam
Telefoonnummer: 010-211 02 33
Faxnummer: 010-211 02 59
E-mail: info@stichtingveritas.nl
Website: www.veritasvertegenwoordiging.nl


Organisatie Type
Financiële zorgverlener


Doelstelling of kernactiviteit:
Stichting Veritas Vertegenwoordiging is een onafhankelijke non-profitorganisatie met als doelstelling haar klanten in meer of mindere mate te vertegenwoordigen op materieel en/of immaterieel gebied wanneer zij dit zelf als gevolg van een geestelijke grondslag niet langer zelfstandig kunnen.


Soorten diensten of activiteiten:
De visie wordt uitgewerkt door middel van het aanbieden van:
* Budgetbeheer
* Inkomensbeheer
* Meerderjarigenbewind (ook wel beschermingsbewind of onderbewindstelling genoemd)
* Testamentair bewind
* Mentorschap
* Curatele
* Afwikkeling nalatenschap