HomeVeritas Vertegenwoordiging › Curatele
Zoom:

Curatele

Doel:

Een curator maakt beslissingen over de financiën, verzorging, verpleging en begeleiding van de cliënt.


Werkwijze:

Stichting Veritas Vertegenwoordiging kan worden benoemd als curator, om de persoonlijke- en financiële belangen van een cliënt te behartigen. Een curator is praktisch gezien zowel een mentor als een bewindvoerder. Een curator heeft alleen meer zeggenschap en verantwoording over de cliënt, vanwege de handelingsonbekwaamheid van de cliënt.

Voor wie is Curatele geschikt?

Curatele is geschikt voor personen, die zowel hun persoonlijke als financiële zaken niet meer zelf kunnen regelen. Met behulp van curatele worden alle zorgen van de cliënt, rondom beslissingen en verantwoordelijkheden volledig uit handen genomen door Stichting Veritas Vertegenwoordiging.

Wat houdt curatele in?

De curator is de wettelijke vertegenwoordiger van de cliënt. Door curatele is een cliënt niet langer meer handelingsbekwaam, ter bescherming van de cliënt. Hierdoor kan de curator aankoopbeslissingen van de cliënt achteraf ongedaan maken. De cliënt moet altijd eerst toestemming vragen aan de curator voor grote aankopen, overeenkomsten en contracten. De cliënt kan niet meer zelfstandig zonder toestemming van de curator een huis huren, trouwen of een testament laten opmaken. Deze maatregelen worden genomen om de cliënt tegen zichzelf en tegen de buitenwereld te beschermen.

Wat zijn de taken van een curator?

Stichting Veritas Vertegenwoordiging laat de cliënt meedenken over de beslissingen die gemaakt moeten worden, indien die cliënt hiertoe in staat is. Daarnaast zal de curator de cliënt stimuleren om zoveel mogelijk zelfstandig te blijven doen. Als de cliënt hier niet meer toe in staat is, dan zullen wij de hulpverlener betrekken in het maken van de beslissingen over bijvoorbeeld de medische behandeling of het zorgplan van de cliënt. Stichting Veritas Vertegenwoordiging vertegenwoordigt de cliënt en maakt beslissingen over de verzorging, verpleging en begeleiding van de cliënt.

Wat kan u verwachten van een curator?

* De financiën van de cliënt worden beheerd door Stichting Veritas Vertegenwoordiging.

* Stichting Veritas Vertegenwoordiging maakt beslissing over de verzorging, verpleging en begeleiding van de cliënt.

* Een curator kan een aankoop van de cliënt achteraf ongedaan maken. Hierdoor wordt de cliënt beschermd tegen zichzelf en anderen om misbruik te voorkomen

* De cliënt heeft geen zorgen meer over beslissingen of verantwoordelijkheden.

* Stichting Veritas Vertegenwoordiging laat de cliënt meedenken over de beslissingen die gemaakt moeten worden, indien die cliënt hiertoe in staat is.

* Stichting Veritas Vertegenwoordiging verstuurt iedere maand een overzicht van de leefgeldrekening.

* Stichting Veritas Vertegenwoordiging maakt ieder jaar een rekening en verantwoording voor de kantonrechter

Duur van curatele

Curatele is geen levenslange maatregel. De curatele maatregel wordt beëindigd, als de rechter van mening is dat de cliënt weer in staat is om zelfstandig te functioneren. Curatele kan ook vervangen worden door een maatregel zoals bewindvoering en/of mentorschap.Doelgroep


- Voor iedereen - vanaf 16 jaar
Laatste wijziging: 24-9-2019 11:57:39

Aangeboden door:

Logo

Veritas Vertegenwoordiging


Postadres: Postbus 9099, 3007 AB Rotterdam
Telefoonnummer: 010-211 02 33
Faxnummer: 010-211 02 59
E-mail: info@stichtingveritas.nl
Website: www.veritasvertegenwoordiging.nl


Organisatie Type
Schuldhulp


Doelstelling of kernactiviteit:
Stichting Veritas Vertegenwoordiging is een onafhankelijke non-profitorganisatie met als doelstelling haar klanten in meer of mindere mate te vertegenwoordigen op materieel en/of immaterieel gebied wanneer zij dit zelf als gevolg van een geestelijke grondslag niet langer zelfstandig kunnen.


Soorten diensten of activiteiten:
De visie wordt uitgewerkt door middel van het aanbieden van:
* Budgetbeheer
* Inkomensbeheer
* Meerderjarigenbewind (ook wel beschermingsbewind of onderbewindstelling genoemd)
* Testamentair bewind
* Mentorschap
* Curatele
* Afwikkeling nalatenschap