HomeVeritas Vertegenwoordiging › Mentorschap
Zoom:

Mentorschap

Doel:

Een mentor neemt beslissingen over de verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding van de cliënt.


Werkwijze:

De mentor laat de cliënt zoveel mogelijk zelfstandig beslissingen nemen en betrekt de cliënt bij het maken van beslissingen. Door een mentor aan te stellen wordt misbruik voorkomen en krijgen onze cliënten de zorg die zij verdienen.

Voor wie is mentorschap?

Sommige mensen zijn door hun lichamelijk- of geestelijke toestand niet meer in staat om (volledig) zelfstandig beslissingen te maken over hun eigen zorg. Een professionele mentor wordt veelal benoemd als personen een beperkt netwerk hebben. Een mentor is een vertrouwenspersoon, begeleider en adviseur en neemt beslissingen over de verpleging en begeleiding van de cliënt.

Wat zijn de taken van mentor?

Als mentor nemen wij beslissingen over de verzorging en behandeling van onze cliënten. Een mentor neemt beslissingen over onder andere de woonsituatie en de medische behandelingen van de cliënt. De mentor zal altijd rekening houden met de wensen en behoeften van de cliënten. Een mentor begeleidt de cliënt en onderhoudt contact met de begeleiders van de cliënt.

Wat kunt u van uw mentor verwachten?

* De mentor bezoekt de cliënt regelmatig om een goede band op te bouwen met de cliënt.

* De mentor betrekt de cliënt zoveel mogelijk in het maken van beslissingen, indien de cliënt daar toe in staat is.

* Uw mentor zal aanwezig zijn bij de zorgovereenkomsten, zorg-, behandel- en begeleidingsplannen van de cliënt.

* De mentor zal contacten onderhouden met onder andere familieleden, hulpverleners en andere betrokken van de cliënt.

* Een mentor treedt op als vertegenwoordig van de cliënt.

Mentorschap in combinatie met bewindvoering

Mentorschap wordt doorgaans gecombineerd met bewindvoering. Bij deze combinatie wordt er zorg gedragen voor de financiën en het maken van beslissingen over de verzorging, verpleging en begeleiding van de cliënt.Doelgroep


- Voor iedereen - vanaf 12 jaar
Laatste wijziging: 24-9-2019 12:00:35

Aangeboden door:

Logo

Veritas Vertegenwoordiging


Postadres: Postbus 9099, 3007 AB Rotterdam
Telefoonnummer: 010-211 02 33
Faxnummer: 010-211 02 59
E-mail: info@stichtingveritas.nl
Website: www.veritasvertegenwoordiging.nl


Organisatie Type
Financiële zorgverlener


Doelstelling of kernactiviteit:
Stichting Veritas Vertegenwoordiging is een onafhankelijke non-profitorganisatie met als doelstelling haar klanten in meer of mindere mate te vertegenwoordigen op materieel en/of immaterieel gebied wanneer zij dit zelf als gevolg van een geestelijke grondslag niet langer zelfstandig kunnen.


Soorten diensten of activiteiten:
De visie wordt uitgewerkt door middel van het aanbieden van:
* Budgetbeheer
* Inkomensbeheer
* Meerderjarigenbewind (ook wel beschermingsbewind of onderbewindstelling genoemd)
* Testamentair bewind
* Mentorschap
* Curatele
* Afwikkeling nalatenschap