HomeVeritas Vertegenwoordiging › Volmacht
Zoom:

Volmacht

Doel:

Met een volmacht kunt u Stichting Veritas Vertegenwoordiging aanwijzen als gevolmachtigde, om u te vertegenwoordigen als u (tijdelijk) niet meer in staat bent om uw financiële belangen te behartigen. Bij een volmacht zal Stichting Veritas Vertegenwoordiging al uw taken rondom uw administratie uit handen nemen.


Werkwijze:

Met een volmacht geeft u een ander de bevoegdheid om namens u te handelen. U houdt bij een volmacht zeggenschap en u blijft handelingsbekwaam. Het is essentieel dat u uw zaken op tijd regelt voordat u lichamelijke en/ of geestelijke toestand verslechterd. Hierdoor bepaald u zelf wie uw financiële belangen behartigd en dat uw wensen worden nageleefd, als u hier zelf niet meer toe in staat bent.

Een volmacht wordt veelal aangevraagd in de volgende situaties:

- Ziekenhuisopname;

- Lichamelijke en/of geestelijke achteruitgang van uzelf of uw partner; (bijvoorbeeld: beginnende dementie, psychiatrische problematiek of een verstandelijke beperking)

Welke soorten volmachten zijn er?

1. Een volmacht als voorzorgsmaatregel

Een volmacht is uitermate geschikt als u een diagnose heeft gekregen en weet dat u lichamelijke en/of geestelijke toestand in de toekomst zal verslechteren. U kunt Stichting Veritas Vertegenwoordiging bij voorbaat benoemen zodat wij u direct kunnen ondersteunen, als u zelf niet meer in staat bent om uw financiën te beheren. Hierdoor kunnen we onder andere financieel misbruik voorkomen als u zich door uw lichamelijke en/of geestelijke achteruitgang in een kwetsbare positie bevindt. Het voordeel van een volmacht is, dat u nog zelf kunt bepalen wie u benoemd als gevolmachtigde. Als u wilsonbekwaam bent wordt er bewindvoering, mentorschap of curatele voor u aangevraagd en kan u zelf niet meer kiezen wie u financiële belangen mag behartigen.

2. Een volmacht voor of tijdens de aanvraag van een beschermingsmaatregel

Wanneer de aanvraag voor een maatregel zoals beschermingsbewind, mentorschap of curatele nog loopt maar er nog geen handelingen kunnen worden verricht, kan volmacht een oplossing bieden. Met een volmacht kan Stichting Veritas Vertegenwoordiging uw financiële zaken bij voorbaat beheren, om betaalachterstanden en schulden te voorkomen. Stichting Veritas Vertegenwoordiging kan in deze situatie alvast zorg dragen voor de poststukken en overige financiën van de cliënt.

Hoe kunt een volmacht aanvragen?

U kunt direct bij Stichting Veritas Vertegenwoordiging een volmacht aanvragen. Zonder tussenkomst van de kantonrechter kunt u bij Stichting Veritas Vertegenwoordiging een contract laten opstellen voor een volmacht. De werkzaamheden van een volmacht en bewindvoering komen overeen. Een volmacht is echter op basis van een contract bij Stichting Veritas Vertegenwoordiging. Bewindvoering vraagt u aan via een beschikking van de kantonrechter. Indien u vragen heeft of meer informatie wenst, dan kunt u ons per mail bereiken via: info@stichtingveritas.nl of telefonisch via: +31(0)10 - 211 02 33Doelgroep


- Voor iedereen - vanaf 16 jaar
Laatste wijziging: 24-9-2019 11:49:35

Aangeboden door:

Logo

Veritas Vertegenwoordiging


Postadres: Postbus 9099, 3007 AB Rotterdam
Telefoonnummer: 010-211 02 33
Faxnummer: 010-211 02 59
E-mail: info@stichtingveritas.nl
Website: www.veritasvertegenwoordiging.nl


Organisatie Type
Financiële zorgverlener


Doelstelling of kernactiviteit:
Stichting Veritas Vertegenwoordiging is een onafhankelijke non-profitorganisatie met als doelstelling haar klanten in meer of mindere mate te vertegenwoordigen op materieel en/of immaterieel gebied wanneer zij dit zelf als gevolg van een geestelijke grondslag niet langer zelfstandig kunnen.


Soorten diensten of activiteiten:
De visie wordt uitgewerkt door middel van het aanbieden van:
* Budgetbeheer
* Inkomensbeheer
* Meerderjarigenbewind (ook wel beschermingsbewind of onderbewindstelling genoemd)
* Testamentair bewind
* Mentorschap
* Curatele
* Afwikkeling nalatenschap