HomeVincentiusvereniging Heusden › Vakantiewekenproject
Zoom:

Vakantiewekenproject

Doel:

Voor personen en gezinnen met financiële problemen is het vaak onmogelijk om op vakantie te gaan
en de problemen van alledag even achter zich te laten.


Meer informatie:


Werkwijze:

De Vincentiusvereniging wil personen en gezinnen, die tot deze doelgroep behoren

een vakantieweek aanbieden om te kunnen genieten van een aantal onbezorgde dagen.Doelgroep


- voor alle leeftijden

Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- inkomen max 130% bijstandsnorm
Gegevens ingevoerd: 8-11-2022 12:07:31

Vincentiusvereniging Heusden

Bezoekadres:
Grotestraat 138a
5151 BN Drunen

Postadres:
Koningshof 6
5151 GX Drunen

Telefoonnummer: 06-12703522

E-mailadres: secretariaat@vincentiusheusden.nl

Website: www.vincentiusheusden.nl


Route / kaart:


Doelstelling of kernactiviteit:
Wij bieden hulp bij acute financiële en materiële nood. Nood die op dat moment niet verholpen kan worden door andere instanties zoals overheid en maatschappelijke organisaties.

>Soorten diensten of activiteiten:
De activiteiten van de Vincentiusvereniging Vlijmen strekken zich uit over de gehele gemeente Heusden en betreffen:
* hulp bieden bij acute financiële en materiële nood. Nood die op dat moment niet verholpen kan worden door andere instanties zoals overheid en maatschappelijke organisaties. Alle verzoeken om hulp worden uiterst zorgvuldig en discreet behandeld.
* ondersteunen van lokale en internationale projecten.
* organiseren van een jaarlijkse boekenbeurs.
* het runnen van een Vincentiuswinkel.
* het organiseren van vakantieweken.