HomeViVa! Zorggroep › Specialistische zorg ViVa!
Zoom:

Specialistische zorg ViVa!

Doel:

Soms is er specialistische zorg, hulp, apparatuur, vaardigheden of kennis nodig bij een ziekte of aandoening.

Meer informatie:


Werkwijze:

Dat kan zijn na een ziekenhuisopname, als u een chronische ziekte heeft of als het leven even niet zo loopt als u zou willen. Onze verpleegkundigen komen bij u thuis om u te helpen en bij te staan in uw ziekte of aandoening. Zij geven advies, voorlichting en instructie in uw eigen woonomgeving.

* Begeleiding na een beroerte/CVA

Na een CVA zal uw leven en dat van uw naasten veranderen. Het oppakken van het dagelijks leven na ontslag uit het ziekenhuis, revalidatiecentrum of verpleeghuis is niet altijd even makkelijk en zal veel vragen bij u oproepen. Onze CVA verpleegkundige kan uw vragen beantwoorden.

* Geestelijke zorg

De overgang van uw eigen huis naar een woonzorgcentrum of verpleeghuis is niet altijd even makkelijk en kan allerlei vragen en gevoelens met zich meebrengen. De geestelijk verzorger bespreekt de veranderingen met u die in uw leven plaatsvinden.

* Hulp bij verliesverwerking

Als u denkt dat u hulp of begeleiding nodig heeft bij de veranderingen in uw leven, dan kunt u dit met onze psycholoog, maatschappelijk werker en/of geestelijk verzorger bespreken.

* Incontinentiezorg

De problemen die kunnen ontstaan bij incontinentie zijn zeer divers. Met onze verpleegkundige kunt u alle vragen en problemen bespreken.

* Muziektherapie

Muziek speelt een speciale rol in de behandeling bij muziektherapie. Muziektherapie wordt ingezet bij cliënten met problemen op onder andere emotioneel of sociaal gebied. Als u moeite heeft om over uw emoties te praten, kan muziektherapie u helpen om uw emoties te uiten zonder woorden.

* Stomazorg

Het leven met een stoma is een ingrijpende situatie in uw leven. In de beginfase bent u waarschijnlijk begeleid door de stomaverpleegkundige uit het ziekenhuis. Eenmaal thuis kan de nieuwe situatie veel vragen met zich meebrengen. Onze stomaverpleegkundige ondersteunt en begeleidt u hierbij.

* Wondzorg

Wonden die u heeft overgehouden na bijvoorbeeld een chirurgische ingreep of een ongeluk kunnen speciale zorg nodig hebben. Ook doorligwonden, ontstaan door druk op de huid, hebben speciale zorg nodig. Onze gespecialiseerde wondverpleegkundige ondersteunt u bij de verzorging hiervan.

* Zorg bij dementie

Zorgen voor iemand met dementie is zwaar. Het valt niet mee als iemand die u goed kent geleidelijk verandert. Het vergt veel inzet en geduld. Familieleden en verzorgers kunnen hierbij steun gebruiken, zowel emotionele steun als praktische hulp. U kunt voor uw vragen terecht bij het DOC-team.

* Zorg bij kanker

De gevolgen van deze ernstige ziekte zijn groot. Iedere kankerpatiënt kampt met onzekerheid en angst voor de toekomst, maar ook met praktische vragen. U en uw naasten kunnen steun en informatie krijgen van onze oncologieverpleegkundige.

* Zorg bij longziekten

Als u lijdt aan Astma of COPD dan heeft dit vaak grote gevolgen. De benauwdheid die hiermee gepaard gaat, neemt meestal met de jaren toe. Met ondersteuning van onze longverpleegkundige kunt u de kwaliteit van uw leven verbeteren.Contactpersoon:
Naam: Verpleeg- en verzorgingshuizen
Telefoonnummer: 088 - 995 86 40
E-mail: info@vivazorggroep.nl


Doelgroep


- Voor iedereenGegevens ingevoerd: 9-5-2017 15:11:55

Aangeboden door:

ViVa! Zorggroep


Bezoekadres: Maltezerplein 29, 1961 JC Heemskerk
Bezoekadres: Parlevinkerstraat 23, 1951 AR Velsen-Noord
Postadres: Postbus 95, 1960 AB Heemskerk
Telefoonnummer: 088 - 995 80 00
E-mail: info@vivazorggroep.nl
Website: www.vivazorggroep.nl

Route / kaart:


Route / kaart:Organisatie Type
Zorginstellingen


Doelstelling of kernactiviteit:
Wij zijn ViVa! Zorggroep. Wij staan voor u klaar op het moment dat u ons nodig hebt. Omdat uw situatie vraagt om medische aandacht, mantelzorgondersteuning, huishoudelijke hulp of tijdelijke opname.


Belangrijkste doelgroepen:
Het maakt het niet uit of u jong of oud bent, gezond of ziek, rijk of arm of dat u kort of lang in onze regio woont.


Soorten diensten of activiteiten:
Wij bieden u 7 x 24 uurs dienstverlening. Bij u thuis of in onze woon-zorgcomplexen. Onze hulp is er altijd op gericht u zoveel mogelijk te laten leven zoals u dat wilt.


Contactpersonen:
Verpleeg- en verzorgingshuizen
E-mail: info@vivazorggroep.nl
Telefoonnummer: 088 - 995 86 40
Thuiszorg
E-mail: info@vivazorggroep.nl
Telefoonnummer: 088 - 995 86 42
ViVa! Ledenservice
E-mail: info@vivazorggroep.nl
Telefoonnummer: 088 - 995 88 22