HomeVluchtelingenWerk Nederland › Begeleiding aan kinderen
Zoom:

Begeleiding aan kinderen

Doel:

VluchtelingenWerk Nederland is de belangenbehartiger van vluchtelingen én dus ook van vluchtelingkinderen. Onze projecten geven kinderen zelfvertrouwen, zorgen voor de broodnodige ontspanning en ondersteunen hen tijdens de asielprocedure.

Meer informatie:
 


Werkwijze:

Project Time4You

Project Time4You richt zich op de empowerment van- en de belangenbehartiging voor vluchtelingkinderen in de centrale opvang. Het is belangrijk dat deze kinderen op adem komen en handvatten krijgen om sterker in hun schoenen te staan.

Project Samenspel

Met ons muziekproject Samenspel laten wij kinderen van vluchtelingen even ontsnappen aan hun zorgen. Ook versterkt het project het vertrouwen in zichzelf en in de toekomst. Het project Samenspel bestaat uit twee onderdelen: een interactief lesprogramma en een aansluitend concert met een écht orkest in een grote concertzaal. De kinderen bereiden zich voor op het concert in de klas, waar zij samen de liedjes oefenen.

Kindervakantieweken

VluchtelingenWerk organiseert al meer dan dertig jaar vakantieweken voor vluchtelingkinderen én eenoudergezinnen. Zij hebben een weekje ontspanning hard nodig om even te ontspannen en afleiding te vinden van de dagelijkse zorgen.

Werkgroep Kind in Azc

VluchtelingenWerk neemt actief deel binnen de Werkgroep Kind in azc. Dit is de organisatie die zich sterk maakt voor kinderen in asielzoekerscentra. Met het Kinderrechtenverdrag als uitgangspunt zorgt de Werkgroep ervoor dat de situatie van kinderen in asielzoekerscentra wordt verbeterd.Doelgroep


- Allochtone iedereen - vanaf 18 jaar


Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- allochtonen, nieuwkomers en vluchtelingen
Gegevens ingevoerd: 7-3-2017 14:16:31

Aangeboden door:

Logo

VluchtelingenWerk Nederland


Bezoekadres: Surinameplein 122 Amsterdam
Postadres: Postbus 2894, 1000 CW Amsterdam
Telefoonnummer: 020 - 346 72 00
Faxnummer: 020 - 617 81 55
E-mail: info@vluchtelingenwerk.nl
Website: www.vluchtelingenwerk.nl

Route / kaart:Organisatie Type
Hulp- en zorgverlening


Doelstelling of kernactiviteit:
Vluchtelingen zoeken in ons land bescherming. Wij komen op voor hun belangen en helpen hen bij het opbouwen van een nieuw bestaan in Nederland.


Soorten diensten of activiteiten:
Onze belangrijkste werkzaamheden zijn: ondersteuning bij de asielprocedure, taalmaatjes (individuele taalondersteuning), wegwijs maken in de lokale en Nederlandse samenleving, informatie- en advies en ondersteuning bij inburgering. Ook voeren wij een aantal projecten uit