HomeVluchtelingenWerk Nederland › Gezinshereniging
Zoom:

Gezinshereniging

Doel:

Vluchtelingen die door hun vlucht gescheiden zijn geraakt van hun gezin, hebben recht op gezinshereniging. Maar zij krijgen geen advocaat in deze ingewikkelde procedure, die soms wel jaren kan duren. Daarom begeleid VluchtelingenWerk gezinnen hierbij.

Meer informatie:
 


Werkwijze:

Deze ondersteuning bieden onze vrijwilligers

- Uitleg geven over de gezinsherenigingsprocedure

- Helpen bij het aanvragen van een visum waarmee achtergebleven gezinsleden naar Nederland kunnen komen

- Contact onderhouden met de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)

- Een advocaat benaderen als een visum-aanvraag onverhoopt wordt afgewezen

- Samen met vluchtelingen vragen beantwoorden van de IND, en afspraken maken over het opsturen van de benodigde documenten uit het land van herkomst naar Nederland

- Samen met vluchtelingen overleggen welke reisroute de achtergebleven gezinsleden moeten nemen naar een Nederlandse ambassade (meestal in een naburig land) en vandaaruit naar Nederland

- Contact zoeken met de Nederlandse ambassade voor een afspraak met de achtergebleven gezinsleden, bijvoorbeeld voor een DNA-test.Doelgroep


- Allochtone iedereen - van alle leeftijden

Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- allochtonen, nieuwkomers en vluchtelingen
Gegevens ingevoerd: 7-3-2017 14:29:16
Laatste wijziging: 14-8-2022 12:02:02

Aangeboden door:

Logo

VluchtelingenWerk Nederland


Bezoekadres: Surinameplein 122 Amsterdam
Postadres: Postbus 2894, 1000 CW Amsterdam
Telefoonnummer: 020 - 346 72 00
Faxnummer: 020 - 617 81 55
E-mail: info@vluchtelingenwerk.nl
Website: www.vluchtelingenwerk.nl

Route / kaart:Organisatie Type
Hulp- en zorgverlening


Doelstelling of kernactiviteit:
Vluchtelingen zoeken in ons land bescherming. Wij komen op voor hun belangen en helpen hen bij het opbouwen van een nieuw bestaan in Nederland.


Soorten diensten of activiteiten:
Onze belangrijkste werkzaamheden zijn: ondersteuning bij de asielprocedure, taalmaatjes (individuele taalondersteuning), wegwijs maken in de lokale en Nederlandse samenleving, informatie- en advies en ondersteuning bij inburgering. Ook voeren wij een aantal projecten uit