HomeVluchtelingenWerk Nederland › Noodfonds voor vluchtelingen
Zoom:

Noodfonds voor vluchtelingen

Doel:

Noodfonds: financieel vangnet voor vluchtelingen

Meer informatie:


Werkwijze:

Reiskosten, hoge leges en regelkosten maken het leven voor vluchtelinge erg duur. En dat terwijl ze hun leven in Nederland pas net aan het opbouwen zijn. Voor vluchtelingen die de hoge kosten van bijvoorbeeld een verblijfsvergunning niet kunnen opbrengen, is er een laatste vangnet: het Noodfonds (ook wel VluchtelingenFonds genoemd) van VluchtelingenWerk.

Het Noodfonds is een laatste vangnet. Vluchtelingen kunnen een beroep doen op het Fonds onder bepaalde voorwaarden:

- als zij kunnen aantonen dat ze een asielachtergrond hebben;

- als het uitgesloten is dat het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) of de gemeente de kosten op zich neemt;

- als zij de kosten op geen enkele andere manier kunnen betalen.

Wordt een aanvraag goedgekeurd door VluchtelingenWerk, dan krijgen vluchtelingen een gedeelte van de kosten vergoed. Medewerkers van de locaties van VluchtelingenWerk dienen voor hen de aanvraag in bij het noodfonds.Doelgroep


- Allochtone iedereen - vanaf 18 jaar


Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- allochtonen, nieuwkomers en vluchtelingen
Gegevens ingevoerd: 7-3-2017 14:31:44
Laatste wijziging: 14-8-2022 11:03:15

Aangeboden door:

Logo

VluchtelingenWerk Nederland


Bezoekadres: Surinameplein 122 Amsterdam
Postadres: Postbus 2894, 1000 CW Amsterdam
Telefoonnummer: 020 - 346 72 00
Faxnummer: 020 - 617 81 55
E-mail: info@vluchtelingenwerk.nl
Website: www.vluchtelingenwerk.nl

Route / kaart:Organisatie Type
Hulp- en zorgverlening


Doelstelling of kernactiviteit:
Vluchtelingen zoeken in ons land bescherming. Wij komen op voor hun belangen en helpen hen bij het opbouwen van een nieuw bestaan in Nederland.


Soorten diensten of activiteiten:
Onze belangrijkste werkzaamheden zijn: ondersteuning bij de asielprocedure, taalmaatjes (individuele taalondersteuning), wegwijs maken in de lokale en Nederlandse samenleving, informatie- en advies en ondersteuning bij inburgering. Ook voeren wij een aantal projecten uit