HomeVrijwillige Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) Oost-Groningen › Palliatieve zorg
Zoom:

Palliatieve zorg

Doel:

Palliatieve zorg is erop gericht om de kwaliteit van leven te verbeteren in de laatste levensfase van mensen die ongeneeslijk ziek zijn.


Werkwijze:

Deze zorg is veelal in handen van de huisarts, verpleegkundigen en de thuiszorg. Daarnaast is er de zorg van de partner, familie, vrienden en kennissen. Wanneer de mantelzorger te veel wordt belast of wellicht niet aanwezig is, kan er een beroep worden gedaan op de vrijwilligers van de Stichting VPTZ Oost-Groningen. De vrijwilligers bieden tijd, aandacht en ondersteuning aan degene die gaat sterven en diens naasten. De vrijwilligers zijn er als het er echt om gaat.Contactpersoon:
Naam: Coördinatoren Zorg
Telefoonnummer: 06 10448298


Doelgroep


- Voor iedereen - vanaf 25 jaar
Gegevens ingevoerd: 27-4-2015 11:44:46
Laatste wijziging: 15-1-2023 16:46:20

Aangeboden door:

Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) Oost-Groningen


Bezoekadres: Jan Salwaplein 3 Veendam
Postadres: Jan Salwaplein 3, 9641 LN Veendam
Telefoonnummer: 06-10448298
E-mail: info@vptzoostgroningen.nl
Website: www.vptzoostgroningen.nl

Route / kaart:Organisatie Type
Hulp- en zorgverlening


Doelstelling of kernactiviteit:
De Stichting VPTZ Oost-Groningen biedt met goed opgeleide en gemotiveerde vrijwilligers thuis hulp en ondersteuning bij de zorg voor iemand die gaat sterven.


Soorten diensten of activiteiten:
De Stichting Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg Oost Groningen (VPTZ) biedt zorg en aandacht aan mensen in de laatste levensfase en aan hun mantelzorger(s). Dat doen wij thuis in de vertrouwde omgeving maar ook in woonzorg- en woonservicecentra in Oost Groningen.


Contactpersoon:
Coördinatoren Zorg
Telefoonnummer: 06 10448298