HomeVrijwillige Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) Oost-Groningen › Palliatieve zorg
Zoom:

Palliatieve zorg

Doel

Palliatieve zorg is erop gericht om de kwaliteit van leven te verbeteren in de laatste levensfase van mensen die ongeneeslijk ziek zijn.

Toelichting

Deze zorg is veelal in handen van de huisarts, verpleegkundigen en de thuiszorg. Daarnaast is er de zorg van de partner, familie, vrienden en kennissen. Wanneer de mantelzorger te veel wordt belast of wellicht niet aanwezig is, kan er een beroep worden gedaan op de vrijwilligers van de Stichting VPTZ Oost-Groningen. De vrijwilligers bieden tijd, aandacht en ondersteuning aan degene die gaat sterven en diens naasten. De vrijwilligers zijn er als het er echt om gaat.


Contactpersoon

Naam: Coördinatoren Zorg
Telefoonnummer: 06 10448298


Doelgroep

- vanaf 25 jaar
Gegevens ingevoerd: 27-4-2015 11:44:46
Laatste wijziging: 15-1-2023 16:46:20

Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) Oost-Groningen

Bezoekadres:
Jan Salwaplein 3
Veendam

Postadres:
Jan Salwaplein 3
9641 LN Veendam

Telefoonnummer: 06-10448298

E-mailadres: info@vptzoostgroningen.nl

Website: www.vptzoostgroningen.nl


Route / kaart:


Doelstelling of kernactiviteit:
De Stichting VPTZ Oost-Groningen biedt met goed opgeleide en gemotiveerde vrijwilligers thuis hulp en ondersteuning bij de zorg voor iemand die gaat sterven.