HomeWIJ Dordrecht › Bewegen en sociale ontmoeting
Zoom:

Bewegen en sociale ontmoeting

Doel:

Met elkaar bewegen en tegelijk contacten op doen is de insteek van Bewegen & sociale ontmoeting.


Werkwijze:

Een paar keer per week wordt dit georganiseerd op diverse locaties.

U kunt een aanvraag doen door een email te sturen naar: wijdordrecht@gmail.com.

Het concept WIJ Dordrecht bestaat uit getrainde vrijwilligers die bereid zijn naar de kwetsbare bewoners te luisteren en hulp te bieden/ ondersteunen bij wat de wijkbewoner belangrijk vindt. Deze vrijwilligers zijn over het algemeen ook kwetsbaar (geweest), maar hebben de tools om deze ervaringsdeskundigheid in te zetten om anderen te helpen. Deze vrijwilligers vinden steun bij elkaar in de vrijwilligers ondersteuningsgroep waar intervisie en supervisie op de agenda staan (onderdeel van project).

De vrijwilligerspool wordt ondersteund, getraind en gecoacht door een multidisciplinair team van professionals, bestaande uit: huisarts, ass. fysiotherapeut van PZC Dordrecht, participatiecoördinator van Aafje en een wijkcoördinator van Buurtwerk Dordrecht.Doelgroep


- voor alle leeftijden

Specifieke doelgroep
Kwestbare ouderen
Gegevens ingevoerd: 28-12-2022 14:42:27

WIJ Dordrecht

Telefoonnummer: 06-52 89 51 24 (Wielwijk)

Telefoonnummer: 06-46 64 24 91 (Crabbehof)

E-mailadres: wijdordrecht@gmail.com

Website: www.wij-dordrecht.nl


Doelstelling of kernactiviteit: WIJ Dordrecht zet d.m.v. getrainde vrijwilligers in op kwetsbare senioren in de wijken Crabbehof en Wielwijk. Dit met als doel om bewoners in hun kracht te zetten, te laten participeren, zich minder eenzaam te laten voelen en gezond te kunnen leven.


Doelstelling of kernactiviteit:
WIJ Dordrecht zet d.m.v. getrainde vrijwilligers in op kwetsbare senioren in de wijken Crabbehof en Wielwijk. Dit met als doel om bewoners in hun kracht te zetten, te laten participeren, zich minder eenzaam te laten voelen en gezond te kunnen leven.


Soorten diensten of activiteiten:
* Maatjesproject
* Beweeggroepen
* Bewegen en sociale ontmoetingen
* Koken voor senoren en junioren